Ana Sayfa Hukuk&Etik Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri ve Sınırları

Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri ve Sınırları

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından, 17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen “Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi” açıklandı.

Bildirge için tıklayınız.