Ana Sayfa Ekonomi Sağlık Harcamaları yüzde 71,5 Artarak 606 milyar 835 milyon TL’ye Yükseldi

Sağlık Harcamaları yüzde 71,5 Artarak 606 milyar 835 milyon TL’ye Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 sağlık harcamaları istatistikleri

Toplam sağlık harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre %71,5 artarak 606 milyar 835 milyon TL’ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %65,4 artarak 463 milyar 516 milyon TL’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %94,4’lük bir artış oranı ile 143 milyar 319 milyon TL olarak tahmin edildi.

 

Genel devlet harcamalarının toplam sağlık harcamalarına oranı yüzde 76,4 iken, özel sektörün payı yüzde 23,6 olarak kaydedildi.

Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2022’de yüzde 50,3 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri yüzde 21,7 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 10,6 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Alt kırılımlarda ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yüzde 44,2, merkezi devletin yüzde 31,6, hanehalklarının yüzde 18,5, sigorta şirketleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yüzde 2,7 ile diğer işletmelerin yüzde 2,4 ve mahalli idarelerin yüzde 0,6 payı olduğu belirlendi. Cari sağlık harcamaları yüzde 68,0 artarak 555 milyar 944 milyon TL’ye yükselirken, sağlık harcamalarındaki yatırımlar yüzde 121,1 artarak 50 milyar 891 milyon TL seviyesine çıktı.

Kişi başına yapılan sağlık harcaması 2021’deki 4 bin 206 TL’den %69,8’lik bir artışla 2022’de 7 bin 141 TL’ye yükseldi. Toplam sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı 2021’de yüzde 4,9 iken, 2022’de yüzde 4,0 oldu. Cari sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı ise 2021’de yüzde 4,6 iken, 2022’de yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %4,0’ını oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2021 yılında %4,9 iken, 2022 yılında %4,0 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2021 yılında %4,6, 2022 yılında %3,7 olarak hesaplandı.

Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı %18,5 oldu

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre %98,8 artarak 112 milyar 18 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2022 yılında %18,5 olarak gerçekleşti.
rapora ulaşmak için kaynağa bknz