Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Sağlık Bakanlığı Ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Doktor, Eczacı...

Sağlık Bakanlığı Ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Doktor, Eczacı Ve Diş Hekimi Alınacak

2023 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Hakkında

25 Ekim 2023 tarihli ve 32350 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından, 2023 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı
yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi
uygulanacaktır.
• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine
sahip ve belirtilen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı
personel alımı’ yapılacaktır.
• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı’ yapılacaktır.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

2023 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı PDF