Ana Sayfa Tıp&Sağlık Robot simülatörü Anadolu Sağlık Merkezi’nde

Robot simülatörü Anadolu Sağlık Merkezi’nde

Doç. Dr. İlker Tinay

Robotik cerrahi veya robot yardımlı cerrahi, “da Vinci Xi” sistemini kullanarak küçük deliklerden bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanan bir cerrahi yöntem. Klasik ameliyatları izleyen torakoskopik ve laparoskopik cerrahiden sonra, minimal invaziv cerrahinin yeni adımı olarak kullanılıyor. Anadolu Sağlık Merkezi, uzay bilimi araştırmalarının ileri teknoloji operasyonlardaki hali olarak tanımlanan “da Vinci” cerrahi robotunu hastanede deneyime açtı. Robot simülatörü 16-20 Mayıs tarihlerinde hastanede sergilendi. Ziyaretçiler, robot konsoluna oturarak 3 boyutlu görüntü eşliğinde robot kollarını hareket ettirme ve yönetme fırsatı yakaladılar.

Kullanım alanı giderek yaygınlaşan robotik cerrahi, özellikle üroloji, göğüs cerrahisi, genel cerrahi, jinekolojik onkoloji cerrahisi ile kalp ve damar cerrahisi branşlarında sıklıkla kullanılıyor. Bir insan elinin yapamayacağı düzeyde kollarını 540 derece hareket ettirebilmesi ve yine insan elindeki titremeleri ortadan kaldırması ile hem hastalara hem de cerraha sayısız kolaylık sağlayan robotik cerrahinin bugün kanser başta olmak üzere pek çok hastalığın cerrahi tedavisinde kullanıldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Üroonkoloji Merkezi Direktörü Doç. Dr. İlker Tinay, “Üroloji, robotik cerrahinin en sık kullanıldığı branşlardan biridir. Hastaya ve hekime sağladığı yararlar sayesinde kullanım sıklığı giderek artan robotik cerrahi, ürolojide özellikle prostat kanserinde hem Türkiye’de hem de dünyada yaygın ve başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra böbrek kanserlerinde tümörlü bölümün çıkarılması, mesane kanserlerinde uygulanan radikal sistektomi ve yapay mesane yapılması, üst üriner sistem kanserlerinde böbrek ve üreterin beraberce çıkarılması, testis kanserlerinde retroperitoneal kitlelerin çıkarılması, üretero-pelvik darlıkların düzeltilmesi, idrar kesesinde oluşan torbacığın çıkarılması ve kadınlarda mesane sarkması için uygulanan bazı ameliyatlardır” dedi. Doç. Dr. İlker Tinay, robotik cerrahinin 6 avantajını şöyle sıraladı:

Küçük kesi
Daha az ağrı
Çok daha az kan kaybı
Düşük enfeksiyon riski
Daha estetik görünüm
Daha iyi ve hızlı iyileşme