Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Renkli Reçete Sistemi’nde Oluşturulan E-Reçetelerin Geçerliliği

Renkli Reçete Sistemi’nde Oluşturulan E-Reçetelerin Geçerliliği

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 89843079-104.03-E.3606506                                                         05/03/2019

Konu : Renkli Reçete Sistemi Hak.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad. No: 31/2

Balgat Çankaya/ANKARA

İlgi: 14/01/2019 tarih, 703504 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu e-reçete sistemi 2012 yılı Temmuz ayından itibaren uygulanmaya alınmış olup bu tarihten itibaren kırmızı veya yeşil reçete kapsamında yer alan ilaçlar Sosyal Güvenlik Kurumu e-reçete sistemine kaydedilebilmektedir. Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememesi halinde; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 14.03.2016 tarihli 2016/3 sayılı Genelge kapsamında kendinden kopyalı, seri numaralı, 3 nüshalı kırmızı ya da yeşil reçete üzerinde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibareli manuel reçeteler düzenlenebilecek olup söz konusu Genelge’ye uygun düzenlenmemiş manuel reçeteler kabul edilememektedir.

Söz konusu tarihten itibaren mor reçete ve turuncu reçete kapsamında yer alan ilaçlar da Sosyal Güvenlik Kurumu e-reçete sistemine kaydedilebilmektedir. Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememesi halinde; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 28.11.2017 tarihli 2017/4 sayılı Genelge kapsamında kendinden kopyalı, seri numaralı, 3 nüshalı mor reçete üzerinde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibareli manuel reçeteler düzenlenebilecek olup söz konusu Genelgeye uygun düzenlenmemiş manuel reçeteler kabul edilememektedir.

Gerek uyuşturucu madde gerekse psikotrop madde içeren ilaçlar ile turuncu ve mor reçete kapsamında ilaçların manuel reçetesinin düzenleme usulleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuatta belirlenmiş olup usulüne uygun düzenlenmiş manuel reçetelerin Kurumumuz tarafından geri ödeme amacıyla kabulünün yapılmakta olduğu hususunda,

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Mustafa ÖZDERYOL

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür