Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Renkli Reçete Ertelendi

Renkli Reçete Ertelendi

Aile Hekimleri Dernekleri Fedrasyonu’ nun Renkli Reçete Sistemi ile ilgili açıkları ve itirazları Sağlık Bakanlığına iletmesinden sonra Renkli Reçete Sistemi 16 Temmuz 2018 tarihine ertelenmiştir.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının 2018/2 sayılı genelgesi ile 16 haziran tarihinden itibaren tüm reçeteler internet ortamında renkli reçete sistemi üzerinden yazılabilecekti. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girmesine 15 gün kala henüz hiçbir altyapı çalışması yapılmadığından, vatandaşlarımızın ve hekimlerimizin yaşayabileceği öngörülen aksaklıklar nedeni ile Sağlık Bakanlığımıza Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak bir görüş yazısı yazdık. İşbu yazıda, altyapı eksikliklerinin olduğu, internet kesintisi durumunda sistemin işlemez hale geleceği, mevcut hali ile bir kişinin reçete yazma işleminin birkaç dakikadan fazla sürdüğü, renkli reçete sisteminin medulla entegrasyonu olmadığı, dolayısı ile hasta raporlarının bu sisteme yansımadığı, hiçbir hasta raporu olmayan kişilere ise bu sistemde rapor girilerek kolayca ilaç yazılabileceği detaylı şekilde anlatılmıştır. Halihazırda hekim arkadaşlarımız çok sayıda web tabanlı sistem üzerinden bakanlık ya da diğer kurumlarla bilgi alışverişi yaptığından, bu zincire yeni bir halkanın eklenmesinin işleri kolaylaştırmaktan öte daha da zorlaştıracağı öngörüsü bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımızın bugün illere dağıtılmak üzere göndermiş olduğu yazıda ise ilgili genelge hükümlerinin uygulanma tarihinin 1 ay ertelendiği görülmüştür. Bu hali ile sorun bir miktar ertelenmiş ise de temmuz ayına kadar gerekli çalışmalar yapılmazsa vatandaş mağduriyeti oluşacak şekilde ciddi aksaklıklar söz konusu olacaktır. Bu aksaklıkların sonuç olarak sağlık kuruluşlarında şiddet eylemlerine sebep olabileceği değerlendirilmektedir. AHEF olarak bu sürecin her aşamasının yakinen takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.