Ana Sayfa Hukuk&Etik Reklam Nedeniyle Mesul Müdür Sorumludur

Reklam Nedeniyle Mesul Müdür Sorumludur

Sağlık kuruluşunun dişhekimi olmayan çalışanı tarafından bir dergiye verilen röportajda, talep yaratmaya yönelik ve haksız rekabet niteliğinde ifadelerin bulunduğunun belirlenmesi üzerine sağlık kuruluşunun mesul müdürü hakkında Oda tarafından disiplin cezası verilmiştir.

İşlemin iptali istemiyle açılan davada T.C Ankara 16. İdare Mahkemesi; röportajda sağlık kuruluşu çalışanı üzerinden sağlık kuruluşunun reklamının yapıldığını belirleyerek, disiplin cezasını hukuka uygun bulmuştur.

Kararda da vurgulandığı üzere mesul müdür, sağlık kuruluşunun tabi olduğu mevzuata uyulmasını sağlamak ve bunun için gerekli iç denetimi yapmakla yükümlüdür.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Türk Dişhekimleri Birliği

T.C Ankara 16.İdare Mahkemesi’nin 2023/1491 sayılı kararı için tıklayınız…