Ana Sayfa Manşet Recordati Kadına Yönelik Şiddete Sessiz Kalmıyor

Recordati Kadına Yönelik Şiddete Sessiz Kalmıyor

Recordati Pazarlama Müdürü Serkan Yaşar Özsoy & Ürün Müdürü Buse Yüksel

Recordati, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) işbirliği ile kadına yönelik şiddete karşı bir farkındalık projesi gerçekleştirdi. Recordati Pazarlama Müdürü Serkan Yaşar Özsoy ve Ürün Müdürü Buse Yüksel projeye dair sorularımızı yanıtladılar.

W- Recordati hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Recordati, merkezi İtalya’da olan ve 1926 yılında kurulan Recordati, başlıca Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de operasyonları bulunan uluslararası bir ilaç grubudur. Türkiye ilaç pazarına 2008 yılında Yeni İlaç’ı (kuruluşu 1927) satın alarak giren Recordati Grup, ardından ikinci bir yatırım yaparak 2011 yılında bir diğer Türk ilaç firması Dr. F. Frik’i satın aldı. Başta üroloji ve kardiyoloji alanlarında olmak üzere birçok terapötik alanda faaliyet gösteren Recordati, Türk ilaç pazarına giriş yaptığı 2008 yılından bu yana gerek kutu satışı gerekse cirosal bazda büyümesini devam ettiriyor.

W- Kurumsal firmaların sosyal sorumluluk adına gerçekleştirdiği çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sosyal sorumluluğun en önemli amacı toplumsal fayda ve geleceğe umutla bakacak bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Kurumsal firmalar güçlerini sosyal sorumluluk projeleri üzerinde kullandıklarında geleceğe daha da umutla bakan insanların yetişeceğini düşünüyoruz. Recordati olarak ürünlerimizi insan sağlığına sunmamızın yanında gücümüzü insanların geleceğe umutla bakmaları için de kullanıyoruz.

W- KSS projeleri Recordati kurum kültürüne nasıl bir katkı sağlıyor?

Kurumsal kültür, kurumsal davranışa yol gösteren güçlü bir araçtır. Sosyal sorumluluk projelerimiz ile merkezden sahaya tüm çalışanlarımızın sosyal sorumluluk projelerini davranış olarak benimsemesinin öneminin büyük olduğunu düşünüyoruz.

W- KAHEV hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Kadın Hekimleri Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik burs sağlamak; ülkemizin kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışan ve bu amaç doğrultusunda ülkemizin kadın hekimleri önderliğinde kurulan katılımcı bir sivil toplum oluşumudur.

W- KAHEV ile gerçekleştirdiğiniz projenin çıkış noktası ve hedefleri hakkında bilgi verir misiniz?

KAHEV ile birlikte “Kadına Karşı Şiddete Koşulsuz Sevgiyle” adında bir farkındalık projesi gerçekleştirdik. Kadına karşı şiddet maalesef her zaman gündemde olan ve toplumumuzun ciddi gelişim alanlarından bir tanesidir. Proje ile dünü, bugünü ve geleceği inşa eden kadınların maruz kaldıkları şiddet olaylarında yalnız olmadıklarını göstermeyi amaçladık. Bunu da proje kapsamında hazırladığımız videolarda göstermek istedik. Hazırlanan videolar aracılığıyla kadınların yaşadıkları psikolojik ve fiziksel şiddetin herkesin başına gelebileceğini anlattık. Buradan yola çıkarak da başlarına gelen tüm olumsuzluklara rağmen onların hayata dört elle tutunmalarını ve yaşama yeniden sarılmalarını hedefledik.

W- Projenin detaylarını biraz açabilir misiniz?

Proje, KAHEV ve Recordati işbirliği ile ‘kadına yönelik şiddet konusunda’ farkındalığı artırmak amacıyla oluşturuldu.

Bu animasyon videolarını kadınların çocukluk çağında ve erişkinlik dönemlerinde yaşadıkları şiddete rağmen gelecekten umutlarını kesmeden hayata tutunarak nasıl başarılı olabileceklerini göstermek üzerine kurgulandı. Bu videoların seslendirilmesinde de 20’nin üzerinde gönüllü kadın hekim yer aldı.

Farkındalık videolarında şiddete maruz kalan kadınlara yalnız olmadıklarını ve isterlerse hayatlarında köklü değişiklikler yaparak yeni bir sayfa açabileceklerini hatırlatmak için psikiyatri uzmanlarının konu ile ilgili motive edici konuşmaları bulunuyor.

Kadınların seslerini duyurduklarında ülkemizdeki birçok köklü kurumun onların sesi olacağını, asla pes etmemeleri ve umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini, eğer isterlerse her zorluğu aşabilecekleri fikrini aşılamak bu projenin asıl hedefini oluşturmaktadır.

Dijital ortamda birçok gönüllü kadın hekimin katılımı ile ortaya çıkan bu video serisi, bugüne kadar sadece olumsuz yönleri ile öne çıkan kadına şiddet videolarından farklı olarak olumlu örnek oluşturma ve motivasyon unsuru da sağlıyor. Videoların hazırlığında uzman psikiyatrist hekimlerden destek alınarak senaryolar oluşturuldu. Böylece uzmanlıkları gereği bu tarz hastalarla karşılaşan hekimlerin bilgisiyle doğru ve bilimsel yönlendirme yapılması sağlandı.

Gerçekleştirdiğimiz bu proje ile 82 bin hekim üyesi bulunan Doktorclub Awards platformundan ilaç endüstrisi ödülleri kategorisinde “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünü kazandık.

W- Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projeniz için kalpten şükranlarımızı sunar yeni anlamlı projelerinizde buluşmak dileğimizle.