Ana Sayfa Biyoteknoloji Onkolojide Kişiselleştirilmiş Hücre Tedavilerinde İlerleme

Onkolojide Kişiselleştirilmiş Hücre Tedavilerinde İlerleme

Dr. Imran Khan, PhD, Tıbbi İşler, Hematoloji, Johnson & Johnson Innovative Medicine Başkan Yardımcısı, CAR-T hücre tedavilerinin başlıca faydalarını ve mevcut zorluklarını ve ayrıca şirketin multipl miyelom için yeni BCMA hedefli tedavisinin potansiyelini tartışıyor.

Geçtiğimiz ay, CARVYKTI® ( ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) , ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından multipl miyelomun ikinci basamak tedavisi için onaylanan ilk BCMA hedefli CAR-T hücre terapisiydi .

Bu Soru-Cevap bölümünde Johnson & Johnson Innovative Medicine Tıbbi İşler Hematoloji Başkan Yardımcısı Dr. Imran Khan, CARVYKTI gibi CAR T tedavilerinin mevcut durumunu vurguluyor ve sektörün gelecekteki yönüne değiniyor. 

Otolog T hücre immünoterapisi alanı son yıllarda nasıl ilerledi?

Cerrahi, kemoterapi ve radyasyon terapisini de içeren kanser tedavisinin temelleri tedavi için kritik olmaya devam ederken; Son yıllarda yeni kategoriler kanserli kişilere yönelik tedavi paradigmasının dönüştürülmesine yardımcı oldu. 1 Özellikle, hastanın T hücrelerini kanser hücrelerini bulup yok edebilecek şekilde değiştirerek kanserle savaşmak için kullanan CAR-T hücre tedavisi, birçok hasta için değerli bir seçenek olarak ortaya çıktı. 2 CAR-T, diğer tedaviler artık işe yaramasa bile bazı kanser türlerinin tedavisinde yardımcı olabilir.  

2017’den bu yana, lenfomalar, bazı lösemi türleri ve en son olarak multipl miyelom dahil olmak üzere kan kanserlerinin tedavisi için altı CAR-T hücre terapisi ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı. 1 Her ne kadar geleneksel olarak CAR-T hücre tedavisi ancak bir kişinin kanseri birden fazla tedaviden sonra daha da kötüleşene kadar mevcut olsa da, yakın zamanda alınan bazı onaylarla bu fikir değişmeye başlıyor. 2

EMA, Beşeri İlaçlarla İlgili Öne Çıkan 2022 Raporu’nu Yayınladı

CARVYKTI’nin multipl miyelomda neden potansiyeli var?

CARVYKTI, bir proteazom inhibitörü (PI) ve bir immünomodülatör ajan dahil olmak üzere daha önce en az bir tedavi basamağı almış ve lenalidomide dirençli multipl miyelomlu hastaların tedavisi için ABD’de onaylanmış ilk ve tek BCMA hedefli tedavidir.

Bu onay , bir ila üç basamak tedavide CARVYKTI tedavisinin, standart tedavilere kıyasla hastalığın ilerlemesi veya ölüm riskini yüzde 59 oranında azalttığı Faz III CARTITUDE-4 çalışmasının sonuçlarına dayanmaktadır .

Bu erken aşama onayı gerçekten anlamlı çünkü şimdiye kadar hücre tedavileri ancak dördüncü basamak tedavi tamamlandıktan sonra mümkün olabiliyordu. Ancak gerçek dünyadaki çalışmalar, başlangıçta multipl miyelom tanısı alan hastaların yalnızca tahminen yüzde 15’inin beşinci basamak tedaviye başlayabildiğini göstermektedir. 2 Bu yeni endikasyonla daha fazla hasta bu yenilikçi tedaviye erişebilecek.

CARVYKTI, nükseden/dirençli hastalığı olan hastaların erken tedavisinde kişiye özel, tek seferlik infüzyon olarak güçlü bir etkinlik gösterdi. Tek doz olarak verildiği için tedavi, daha fazla hastaya, artık hastalıklarının erken döneminde, multipl miyelom tedavisinden bir süre uzak kalma potansiyeli sağlayacak. tamamı için kaynağa bknz.

Multipl Miyelom Tanı ve Tedavi Kılavuzu