Ana Sayfa Manşet “Omicron Eg.5 Varyantı”

“Omicron Eg.5 Varyantı”

COVID-19 etkeni SARS-Cov-2 virüsü beklendiği gibi mutasyona uğramakta ve bu
sürecin normal bir sonucu olarak varyantlar (bir ya da daha fazla mutasyon içerebilen genetik kod) ortaya çıkmaktadır (1). COVID-19 Omicron varyantının tüm Dünya’da yaygın hale gelmesiyle birlikte alt varyantlar da tanımlanmaya başlamıştır. Bir Omicron alt varyantı olan EG.5 ilk olarak 17 Şubat 2023’te raporlanmış ve 19 Temmuz 2023’te “gözlem altındaki varyant” olarak belirlenmiştir. Hem DSÖ raporunda 7 Ağustos 2023 itibariyle, hem de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından 51 ülkeden (Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Kanada, Avustralya, Singapur, Birleşik Krallık, Fransa, Portekiz, İspanya gibi) EG.5 varyantı bildirilmiştir (2, 3). EG.5 grubunda yer alan EG.5.1 subvaryantı resmi olarak olmasa da “Eris” olarak adlandırılmakta ve bildirilen tüm EG.5 dizinlerinin %88’ini oluşturmaktadır (3).

Tüm Dünyadan bildirilen EG.5 varyant oranlarında haftalar içerisinde ciddi bir artış
olmuştur. 19-25 Haziran 2023 haftasında %7.6 iken, 17-23 Temmuz 2023 haftasında EG.5
varyantın küresel yaygınlığı %17.4 olarak raporlanmıştır (2, 3). Mevcut kanıtlara dayalı
olarak, EG.5’in ortaya koyduğu halk sağlığı riski küresel düzeyde düşük olarak
değerlendirilmektedir. EG.5, artan yaygınlık ve bağışıklıktan kaçış özellikleri göstermiş olsa
da bugüne kadar hastalık şiddetinde herhangi bir değişiklik bildirilmemiştir (3). Aynı
özellikler sebebiyle, artan görülme hızıyla birlikte bazı ülkelerde hatta global olarak baskın
hale gelebileceği belirtilmektedir. Ülkemizde henüz bildirilmiş EG.5 varyant
bulunmamaktadır. Standart COVID-19 korunma önlemlerinin uygulanması önem arz
etmektedir.

Türk Toraks Derneği

Kaynaklar:
1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/index.html
2. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions
3. DSÖ EG.5 Initial Risk Evaluation, 9 August 2023