Ana Sayfa Manşet Omega-APC, “Pazara Erişim” alanında ihtiyaç duyulan hizmetlere yönelik butik danışmanlık

Omega-APC, “Pazara Erişim” alanında ihtiyaç duyulan hizmetlere yönelik butik danışmanlık

Dr. Yalçın Kaya & Omega-APC

W- Pazar erişim alanında butik hizmet veren Omega-APC’nin yöneticisi Dr.Yalçın Kaya ‘dan görüşlerini alacağız;
Dr.Yalçın Bey sizi ve Omega-APC yi yakından tanıyabilir miyiz?

Y.K- Merhaba. Sizlere ve okurlarınıza sevgiler sunarım.

Tıp doktoruyum ve Halk Sağlığı alanında uzmanlaştım.

12 yıllık kamu hizmetim sırasında pek çok ulusal ve uluslararası projede uzman ve yönetici olarak rol aldım. Bu dönemde ulusal düzeyde Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, Maliye, Milli Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları, Hazine, DPT gibi kamu kurumları ile, ayrıca Dünya Bankası, ILO, Avrupa Konseyi, OECD, WHO ve UN kuruluşları ile proje ve pogram bazında çalışma fırsat ve deneyimim oldu.

4 yıllık bir süre ile sağlık sektöründe yönetim danışmanlığı alanında ve bazı uluslararası sağlık projelerinde çalıştım.

Yaklaşık 14 yıldır ilaç sektöründe ve pazara erişim alanında çalışıyorum. Bu dönemde Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ve bazı çok uluslu ilaç  firmaları ile çalışma deneyimim oldu. 2019 yılının ikinci yarısında yıllardır arzu ettiğim danışmanlık sektörüne dönüş yaptım.

Omega klinik çalışmalar, saha çalışmaları, veri analizi ve yönetimi konularında sektörde 22 yıllık tecrübesi ile ulusal ve uluslararası ilaç ve tıbbi malzeme ve cihaz firmaları, sivil toplum kuruluşları ve Kamu kurum ve kuruluşlarına yüksek kalitede hizmet sağlayan bir organizasyondur.

Omega, bu tecrübesinden hareketle, Omega-APC (Access Policy Counsel) kimliğiyle, Pazara Erişim alanında ihtiyaç duyulan hizmetlere yönelik butik danışmanlık hizmeti sunmak üzere organize olmuştur.

W- Verdiğiniz hizmetler nelerdir?

Y.K–  Omega-APC ilaç ve tıbbi malzeme sektöründe Pazara Erişim fonksiyonuna ait bileşenleri bir bütün olarak değerlendiren bir yaklaşımı benimsemektedir.

Omega-APC’nin temel faaliyet alanları Pazara Erişim için Politika Çalışmaları, Kamu-Endüstri Alternatif Çalışma Modelleri, Geri Ödeme Başvurusu, Özel Tasarım Eğitim Programları, Model Adaptasyonu, Patent Süresi Dolumu ve Jenerik Rekabet, Sağlık Veri ve Enformasyon Yönetimi, İlaca Erişim Sosyal Sorumluluk Programları, Dış Finansmanlı Proje Danışmanlığı ve Start-up Ürün Danışmanlığıdır.

W- Paydaşlarınız kimlerdir?

Y.KPaydaşlarımız ilaç firmaları ve tıbbi malzeme ve cihaz firmaları, uzmanlık dernekleri ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ve Kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

W- Butik hizmet anlayışınızı açar mısınız?

Y.K– Pazara erişim; bir ürünün erken erişim programları ve yurt dışı ilaç temini aşamasından, ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve geri ödeme kapsamına alınması aşamalarını kapsayan uzun ve kompleks bir süreçtir. Hatta ürünün geri ödeme kapsamına alınması sonrasında konumunun iyileştirilmesine yönelik girişimler de Pazar erişim fonksiyonu kapsamında değerlendirilmelidir. Bu süreç kapsamında her ne kadar başvuru ve değerlendirme aşamaları biliniyor olsa da, ürünlerin özellikleri, mevcut komparatörüne kıyasla sağladığı medikal fayda, bütçe etkisi ve farmakoekonomik değeri bu süreçlerin herbirisini farklılaştırmaktadır. Bu sebeple, her ürün ilgili terapötik alanda mevcut komparatörleri ile özel bir konumlandırmaya tabi olmaktadır.

Omega-APC bir ürünün medikal ve ekonomik değeri ile, ilgili terapötik alanda en ideal ve doğru konumlandırılmasını hedefleyen yaklaşımı nedeniyle sunduğu hizmetlerin niteliğini “Butik Hizmet” olarak tanımlamaktadır. 

W- Hizmetlerinizin firmalar ve ülkemiz için önemini nasıl anlayabiliriz,

Y.K Türkiye’de mevcut ilaç fiyatlandırma ve kur politikası yenilikçi ilaçların pazara erişimini olumsuz etkilemektedir. Pek çok firma yeni molekül ve ürünleri yalnızca fiyat politikası nedeniyle ülkemize getirmekte güçlük çekmekte ve hatta getirememektedir.

OMEGA-APC, yenilikçi ilaçların geri ödeme değerlendirme kararlarını olumlu destekleyecek, mevzuata uygun ve uygulanabilir, etkililiği kanıtlanmış ve kamu ile firmanın birlikte yarar sağlayabileceği alternatif çalışma modelleri ve anlaşmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Sonuç olarak, yenilikçi ilaçların fiyatlandırma politikası nedeniyle çıkmaza giren pazara erişim yolculuğunda gerçekleşmiş tecrübelerden hareketle farklı çalışma modelleri ve anlaşmaları aracılığıyla çözüm geliştirilmesi firmalar, hizmeti temin eden kamu ve ilaca erişimin sağlanması anlamında vatandaşlarımız ve hastalarımız adına fayda sağlanmaktadır.

W- Farmakoekonomik Model Adaptasyonu ve Sağlık Veri ve Enformasyon Yönetimi hizmetlerinizi biraz daha açar mısınız?

Y.K Sağlık sektöründe hizmete sunulmaya aday her türlü müdahalenin mevcut alternatifine göre sağladığı tıbbi faydanın ekonomik faydası ile birlikte değerlendirildiği yaklaşım günümüzde kullanılan en temel bilimsel değerlendirme sistematiğidir. Yalnızca ilaçlarla kısıtlı olmadan, sağlık sektöründe uygulanan her türlü müdahale için bu değerlendirme sistematiği kullanılmaktadır.

Farmakoekonomik değerlendirme, bu sistematiğin ilaç sektöründe kullanılan versiyonudur ve temel olarak bir ekonomik değerlendirme esasına dayanmaktadır.

İlaç sektöründe farmakoekonomik değerlendirme amacıyla ilgili firmalar tarafından global HEOR firmalarına modeller hazırlatılmaktadır. Hazırlanan bu modeller mevcut klinik çalışma verileri üzerinden çalışmakla birlikte, spesifik olarak ilacın kullanılacağı ülkeye ait pek çok veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Temel olarak ilacın kullanılacağı endikasyonda hastalık yönetimi klinik pratiği ve advers etki yönetimi ve tedavisine ait her türlü kaynak kullanım verisi ülke verisi olarak tanımlanabilir. Bu veriler ilgili terapötik alanda ve söz konusu ilacın kullanımı konusunda deneyimli klinisyenler ile yapılan çalışmalar neticesinde toplanmakta ve sonrasında maliyetlendirilmektedir.

Omega-APC Türkiye’de model adaptasyonu konusunda en geniş çalışma deneyime sahip organizasyon olup, bazı uluslar arası ilaç firmalarınca “lokal hizmet sunucu” (local vendor) olarak tanımlanmakta ve kabul edilmektedir.

Günümüzde bütün sektörler için geçerli olan en etkili fonksiyonel destek enformasyon teknolojileridir. İzleme, değerlendirme ve karar alma süreçlerinde yöneticilerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi temin etmektedirler. İlaç sektörü Türkiye’de enformasyon teknolojilerinin kullanımı konusunda sınırlı bir pratiğe sahiptir. Veri temini konusunda sektörü destekleyen bazı hizmet sunucularla sınırlı olan bu pratik, Türkiye ölçeği için yeterli olmaktan uzaktır.

Omaga-APC, sağlık yöneticileri ve karar vericiler için yapılandırılabilir platformlar ve hizmet sunucular için mobil uygulamalar ile kullanıcı dostu veritabanı sistemleri geliştirerek sektörün dijital sağlık teknolojisi olanaklarından yararlanmasına yardımcı olmaktadır. İlaç sektörü özelinde, elektronik veritabanı sistemleri aracılığıyla zamanında, doğru ve güvenilir veri temini sağlanarak, karar alma ve harekete geçme becerileri desteklenmektedir.

W- Gerçekleşen projeleriniz hakkında bilgi paylaşır mısınız?

Y.K Özellikle son 3 yılda çok uluslu ilaç firmaları ile önemli projeler gerçekleştirdik. Pazara erişim alanında politika çalışmaları, ürün konumlandırma ve farmakoekonomik çalışmaları içeren bu projelerden bazıları Hepatit B yol haritası, Melanom yol haritası, Akciğer kanseri yol haritası, Hipertansiyon konsensus çalışması, onkoloji ve romatoloji hasta kayıt çalışmaları (patient registry) ve 30’a yakın farmakoekonomik çalışma ve model adaptasyonu olarak sayılabilir.

Omega-APC, 11 farklı hizmet paketiyle pazara erişim alanında her türlü ihtiyaca yanıt geliştirebilen Türkiye’deki ilk ve tek çözüm ortağınızdır.

Hizmet paketleri hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemizi ziyaret edebilir ya da ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. www.omega-apc.com

W- Değerli Dr. Yalçın Bey paylaşımınız için teşekkür eder, “Pazara Erişim” alanında başarılar dileriz.