Ana Sayfa Manşet Olağanüstü Uzun Ömürlü İnsanların Kanı Önemli Farklılıkları Ortaya Çıkarıyor

Olağanüstü Uzun Ömürlü İnsanların Kanı Önemli Farklılıkları Ortaya Çıkarıyor

İsveç’te 64-99 yaşlarında kan tahlili veren 44 bin kişinin sağlık durumu yıllar boyunca takip edilerek, 100 yaşından uzun yaşayan kişilerin bazı özellikleri tespit edildi.

GeroScience’da yayınlanan son çalışmamız, 90 yaşını geçmiş kişilerde kolesterol ve glikoz düzeyleri de dahil olmak üzere bazı yaygın biyobelirteçleri ortaya çıkardı.

Blood biomarker profiles and exceptional longevity: comparison of centenarians and non-centenarians in a 35-year follow-up of the Swedish AMORIS cohort

Araştırma kapsamında iltihap, metabolizma, karaciğer ve böbrek sağlığı, beslenme ve kansızlık gibi faktörlerle ilgili kan temelli 12 biyo işaret belirlendi. Bu işaretler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, 100 yaşını geçen kişilerin vücutlarındaki glikoz, kretinin ve ürik asit düzeylerinin 60 yaşından itibaren düşük olduğu tespit edildi. Toplam kolestrol ve demir seviyesi en düşük seviyede olan kişiler 100 yaşına ulaşmaları en zor grup olarak kategorize edildi.

Araştırma; 64-99 yaşlarında sağlık değerlendirmesinden geçen 44.000 İsveçlinin verilerini içeriyordu; bunlar Amoris kohortunun bir örneğiydi .

Bu katılımcılar daha sonra 35 yıla kadar İsveç kayıt verileri aracılığıyla takip edildi. Bu insanlardan 1.224’ü yani %2,7’si 100 yaşına kadar yaşadı. Asırlıkların büyük çoğunluğu (%85) kadındı.

Enflamasyon, metabolizma, karaciğer ve böbrek fonksiyonunun yanı sıra potansiyel yetersiz beslenme ve anemi ile ilgili on iki kan bazlı biyobelirteç dahil edildi. Bunların hepsi daha önceki çalışmalarda yaşlanma veya ölümle ilişkilendirilmişti .

İnflamasyonla ilgili biyobelirteç, vücutta belirli gıdaların sindiriminden kaynaklanan bir atık ürün olan ürik asitti.

Ayrıca toplam kolesterol ve glukoz dahil olmak üzere metabolik durum ve fonksiyonla bağlantılı belirteçlere ve alanin aminotransferaz (Alat), aspartat aminotransferaz (Asat), albümin, gama-glutamil transferaz (GGT), alkalin fosfataz gibi karaciğer fonksiyonuna ilişkin belirteçlere de bakıldı.

Kılavuzlar daha genç ve sağlıklı bir nüfusa göre belirlendiğinden, bunun nedeni muhtemelen yaşlanma ve yaşa bağlı sağlık koşullarının varlığıdır [ 28 ]. Bu nedenle, klinik olarak tanımlanmış normal aralıklar her zaman en yaşlı yaşlı için optimum olanı yansıtmayabilir. Örneğin, daha yüksek bir toplam kolesterol düzeyinin daha yüksek asırlık yaşama şansıyla ilişkili olduğunu bulduk; bu, kolesterol düzeyleriyle ilgili klinik kılavuzların tam tersidir [ 29 ] ancak yüksek kolesterolün genel olarak ölüm oranı için olumlu olduğunu gösteren önceki çalışmalarla uyumludur.

Ayrıca böbrek fonksiyonuyla bağlantılı olan kreatinin ve anemiyle bağlantılı olan demir ve toplam demir bağlama kapasitesine (TIBC) de baktık. Son olarak beslenmeyle ilişkili bir biyobelirteç olan albümini de araştırıldı.

Toplamda 1224 katılımcı (%84,6 kadın) 100. yaş günlerine kadar yaşadı. Toplam kolesterol ve demirin daha yüksek seviyeleri ve glikoz, kreatinin, ürik asit, aspartat aminotransferaz, gama-glutamil transferaz, alkalin fosfataz, laktat dehidrojenaz ve toplam demir bağlama kapasitesinin daha düşük seviyeleri 100 yaşına ulaşmayla ilişkilendirildi.

Sonuç olarak, 65 yaşından itibaren, eninde sonunda asırlık olan bireyler ile olmayanlar arasında yaygın olarak bulunan biyobelirteçlerde bir fark gözlemlendi. Daha yüksek toplam kolesterol ve demir seviyeleri ve daha düşük glikoz, kreatinin, ürik asit, ASAT, GGT, ALP, TIBC ve LD seviyeleri, asırlık olma olasılığının daha yüksek olmasıyla ilişkilendirildi. 100 yaşına ulaşmada şans muhtemelen bir rol oynasa da, ölümden on yıldan daha uzun bir süre önce biyobelirteç değerlerindeki farklılıklar, bu biyobelirteç seviyelerine yansıyan genetik ve/veya yaşam tarzı faktörlerinin de olağanüstü uzun ömür için bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu konuyla ilgili bugüne kadarki en büyük çalışma olan çalışmamız aynı zamanda asırlık insanların homojen biyobelirteç profillerine sahip olduğunu gösteriyor ve bu da olağanüstü uzun ömür araştırmalarında belirli biyobelirteç özelliklerinin öneminin altını çiziyor.