Ana Sayfa Tıp&Sağlık Öfke ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Önemli Moderatörü: Cinsiyet

Öfke ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Önemli Moderatörü: Cinsiyet

Geçmişte öfke üzerine yapılan araştırmalar, öfke göstermenin sosyal maliyetinin kadınlarda erkeklerden daha fazla olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, öfke göstergesinin kadınlarda erkeklere göre daha fazla kişilerarası maliyetle ilişkili olup olmadığı hakkında az şey bilinmektedir.

Post Author Avatar
Begum Dolaskan- Editör / Bilimfili

Öfkenin bedelini ödemek: Kadınlar daha büyük maliyetlere mi katlanıyor?

International Journal of Psychology dergisinde 4 Kasım 2020’de yayımlanan bir makalede, araştırmacılar dışa dönük öfke ifadesinin kadınlar için daha büyük depresif belirtilerle ilişkili olabileceğini; erkeklerde ise bu durumun tam tersi olabileceğini öne sürüyor. 942 yetişkin katılımcının yer aldığı çalışmanın başlangıcında katılımcıların öfkelenme sıklıkları kayıt altına alındı. 9 yıllık bir takip sürecinin ardından depresif semptomların değerlendirilmesi için katılımcılarla yapılan görüşmeler tamamlandı.

Araştırma sonuçlarına değinmeden önce araştırmacıların bu hipotezi ortaya atmasının altında yatan öfke ile ilgili detaylara bir göz atalım…

Geçmişte öfke üzerine yapılan araştırmalar, öfke göstermenin sosyal maliyetinin kadınlarda erkeklerden daha fazla olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, öfke göstergesinin kadınlarda erkeklere göre daha fazla kişilerarası maliyetle ilişkili olup olmadığı hakkında az şey bilinmektedir.

Öfkenin bedelini ödemek: Kadınlar daha büyük maliyetlere mi katlanıyor?

International Journal of Psychology dergisinde 4 Kasım 2020’de yayımlanan bir makalede, araştırmacılar dışa dönük öfke ifadesinin kadınlar için daha büyük depresif belirtilerle ilişkili olabileceğini; erkeklerde ise bu durumun tam tersi olabileceğini öne sürüyor. 942 yetişkin katılımcının yer aldığı çalışmanın başlangıcında katılımcıların öfkelenme sıklıkları kayıt altına alındı. 9 yıllık bir takip sürecinin ardından depresif semptomların değerlendirilmesi için katılımcılarla yapılan görüşmeler tamamlandı.

Araştırma sonuçlarına değinmeden önce araştırmacıların bu hipotezi ortaya atmasının altında yatan öfke ile ilgili detaylara bir göz atalım…

The Pennsylvania State University’den araştırmacıların öfke üzerine yürüttükleri bu çalışmada üç ihtimal üzerinde durulmaktadır:

  1. Eğer kadınlar öfkelerini gösterdiğinde daha fazla kişilerarası maliyet ile karşılaşırsa; bu daha fazla sosyal izolasyona veya öfke ruminasyonunun artmasına yol açabilir ve bu durum da depresyonu hızlandırabilir.
  2. Öfke ifadesi kadınsı olmadığından ve bu nedenle de kadınlarda istenilmeyen şey olarak görüldüğünden; kadınlar, öfkesini ifade ederken büyük bir iç çatışma yaşayabilirler.
  3. Kadınlar ilişkilerdeki uyuma erkeklere kıyasla daha fazla değer verme eğiliminde olabileceğinden, bunu dışa dönük öfke ifadesi yoluyla tehlikeye atmak kadınlar için özellikle stresli olabilir.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde; depresyona ilişkin verilerin sonuçlarla anlamlı bir şekilde ilişki gösterdiği gözlemlendi. Araştırmada ayrıca, cinsiyetin öfke ve depresyon arasındaki ilişkinin önemli bir moderatörü olduğu sonucuna da varıldı.

Yapılan analizler sonucunda, dışa dönük öfke göstergesinin, –depresif semptomların önceki seviyeleri kontrol edilerek– 9 yıl sonra daha büyük depresif semptomlarla ilişkili olduğu ortaya koyuldu. Daha da önemlisi, daha fazla öfke göstergesi, kadınlar için daha büyük seviyede depresyonla ilişkiliyken; erkekler için depreyon ve dışa dönük öfke göstergesi arasında herhangi bir ilişki bulunamadı.

Araştırmacılar bu sonuçların, kadınların öfkeyi dışa dönük göstermelerinin daha fazla içsel maliyete katlanabileceğine dair bir ön kanıt sağladığını düşünüyor. Bu durumun nedenlerine dair dikkate alınması gereken olasılıkları ise şu şekilde belirtiyorlar: Dışa dönük öfke göstergesi ile ilişkili olarak daha büyük depresyon; doğrudan kadınların öfkelerini göstermek için diğer insanlardan aldıkları olumsuz değerlendirmelerden kaynaklanabilir. Kadınlar, ilişkilerinin duygusal tonu ve her ne pahasına olursa olsun başkalarıyla olumlu ilişkiler sürdürme konusunda erkeklerden daha sorumlu hissetme eğilimindedir. Bu sorumluluk duygusu, kadınların ilişkilerindeki her nüansla ilgilenebildikleri için başkalarından gelen olumsuz tepkilere özellikle uyum sağlamaları gerektiği algısına neden olabilir. Bu da ilişkilerinin nasıl gittiğine dair bir baskı oluşturarak, kadınları, diğer insanların duygusal durumlarına karşı daha tetikte bir hâle sokabilir.

Araştırma sonuçları, genel olarak öfkenin zamanla depresif belirtilerle ilişkili olduğunu ve dışa dönük öfke göstergesinin erkekler için değil, kadınlar için daha büyük bir depresyonla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Kadınların öfke göstergesi, yalnızca bu durumun getireceği sosyal maliyeti değil, zaman içinde de kendilerinin beden-zihin sağlığı ve refahı için daha büyük maliyetler de üstlenebileceğini gösteriyor.

 Kaynak ve İleri Okuma

www.bilimfili.com/ofke-ve-depresyon-arasindaki-iliskinin-onemli-moderatoru-cinsiyet