Ana Sayfa Tıp&Sağlık Nadir Görülen “Multipl Mmiyelom” Kan Kanserinde Umut Veren Tedavi Yöntemi Bulundu

Nadir Görülen “Multipl Mmiyelom” Kan Kanserinde Umut Veren Tedavi Yöntemi Bulundu

ETH ve Zürih Üniversite Hastanesi’ndeki araştırmacılar, nadir görülen ve tedavi edilemeyen “Multipl Mmiyelom” adı verilen kan kanseri için Farmakoskopi kullanarak, her hasta için yeni ve daha etkili umut veren tedavi yöntemi buldular.

Multipl miyelom, anormal plazma hücrelerinin aşırı çoğalması nedeniyle ortaya çıkan nadir bir kan kanseri türüdür. Spesifik bir beyaz kan hücresi türü olan plazma hücreleri, hem kemik iliğinde hem de lenf düğümlerinde çok önemli antikorlar üreterek bağışıklık sisteminde çok önemli bir rol oynamakta.

İmmünoterapi de dahil olmak üzere artan sayıda onaylanmış ilaç ve tedavi olmasına rağmen, multipl miyelom hala tedavi edilememekte. Ana zorluklardan biri de kanserin tedaviden sonra bile tekrarlaması. Bunun nedeni ise tedavinin, kanser hücrelerini kullanılan ilaçlara karşı daha dirençli hale getirmesidir.

Başarılı tedavi sonuçları için yeni umutlar sundular

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih)’deki araştırmacılar, bu sorunu ele almak için tarama platformlarını bu sorundan çıkış yolları arayacak şekilde uyarladılar ve böylece daha başarılı tedavi sonuçları için yeni umutlar sundular.

Araştırmacılar, Mikroskop altında biyopsileri çeşitli tedavilerin hastanın kanser hücreleri üzerindeki etkinliğini test etmek için Profesör Berend Snijder tarafından geliştirilen, farmakoskopi adı verilen yüksek verimli bir tarama yöntemini kullandılar.

Her hasta için hangi yöntemin umut verici olduğu belirlendi

Bu son teknoloji yöntemi, vücut dışında aynı anda birkaç yüz farklı tedavi kombinasyonunun test edilmesini sağladı. Hücrelerin her bir tedaviye verdiği tepkileri analiz eden araştırmacılar, her hasta için hangi yöntemin en çok umut verici olduğunu belirlediler.

Bunu yapmak için, biyopsilerden alınan hücreler, her biri potansiyel tedavi maddelerinin farklı bir kombinasyonunu içeren 384 küçük oyuğa sahip özel plakalara yerleştirildi.  24 saat sonra, hücreler farklı antikorlar kullanılarak boyandı ve reaksiyonları, otomatik mikroskopi ile oluşturulan görüntüler kullanılarak değerlendirildi. Daha sonra hücre tiplerini tanımlamak ve sınıflandırmak için bir derin öğrenme algoritması kullanıldı. Bu süreçte büyük ölçüde otomatiktir ve sonuçların verimli ve doğru bir şekilde analiz edilmesi sağlandı.

Araştırmacılar, 138 biyopsiyi ayrı ayrı test etti

Araştırmacılar, yeni tanı konulan ve tedavi edilmeyenler de dahil olmak üzere, farklı multipl miyelom evrelerine sahip 89 miyelom hastasından alınan, 138 kemik iliği biyopsisini ve ayrıca birden fazla tedavi turu geçiren hastaları yakından incelemek için farmakoskopi kullandılar.

Amaç, her biyopside çeşitli onaylanmış ilaçlara ve ilaç kombinasyonlarına yanıt olarak kanser hücrelerinin davranışını gözlemlemekti. Hücrelerin görünümüne bağlı olarak, araştırmacılar her hasta için en iyi tedavi seçeneğini belirleyebildiler.

Multipl miyelom için daha etkili tedaviler için umut veriyor

Snijder laboratuvarı daha önce lenfomalar ve lösemiler gibi diğer kan kanseri türleri üzerinde benzer çalışmalarda farmakoskopi kullanmış olsa da, platformun bu miyelom çalışmasına uyarlanması gerekiyordu.

Daha etkili tedaviler için umut ETH ve Zürih Üniversite Hastanesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan çığır açan çalışma, multipl miyelom için daha etkili tedaviler için umut veriyor. Yüzlerce tedaviyi test etmek için Farmakoskopi kullanan araştırmacılar, her hasta için yeni ve daha etkili tedavi seçeneklerini belirleyebildiler.

Araştırmacılar şimdi ise, Snijder laboratuvarı katı tümörlerde kullanımını genişletmek için platformu daha da geliştirmek istiyor. Kan kanserlerinden farklı olarak katı tümörler, 384 oyuklu plaka formatında test edilmeden önce belirli bir dereceye kadar ayrıştırılmalıdır. Şu anda diğerlerinin yanı sıra beyin tümörleri için tarama platformunu uyarlıyorlar.

Çalışma, H2020 Avrupa Araştırma Konseyi tarafından finanse edildi.