Ana Sayfa İlaç MÜEF & TİSD İlaç Endüstrisi Sertifika Programı

MÜEF & TİSD İlaç Endüstrisi Sertifika Programı

Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD) ile Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (MÜEF) arasında üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ortak projeler oluşturmak hedefiyle imzalanan protokol kapsamında 2024 yılında yeni bir proje başlıyor.

Proje, ilaç sektörüne yönelik eğitim alanları konusunda fakültenin akademik desteği ile yürütülecek olan bir sertifika programını kapsıyor. Farklı disiplinlerden ve farklı alanlardan eğitim almış sektör çalışanlarına, ilaç endüstrisinde ihtiyaç duydukları başlıca konularda akademisyenlerden eğitim alabilme imkanı sunan MÜEF&TİSD- İLAÇ ENDÜSTRİSİ SERTİFİKA PROGRAMI, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – MÜSEM çatısı altında yürütülecek. Klinik Çalışmalar, Ar-Ge, Ruhsatlandırma, İlaçta Patent ve Fikri Mülkiyet Hakları, Pazar Erişimi gibi sektörel konularda geniş bir yelpazeyi kapsayan ve çevrimiçi gerçekleşecek olan programla ilgili detaylar ve kayıt için gerekli bilgilere, aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;
www.tisd.org.tr
https://sembys.marmara.edu.tr/course/muef-tisd-ilac-endustrisi-sertifika-programi/24-1