Ana Sayfa GETAT Modern Çağın Tıp Yaklaşımı Fonksiyonel Tıp

Modern Çağın Tıp Yaklaşımı Fonksiyonel Tıp

Dr. Özge Faydalıel Balcı

Hastalığı değil, hastayı odağına alan “Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı” bedensel, zihinsel ve ruhsal iyileşme ile bütünsel sağlığı amaçlıyor.

“Fonksiyonel Tıp”, son yıllarda sağlık alanında dünyanın en popüler kavramları arasında yer alıyor. Bireyin sağlığını ve iyilik halini artırmayı amaçlayan, hastalıkların kök nedenlerini araştıran, kişiye özgü ve bütüncül bir yaklaşımı benimseyen bir tıp yöntemi olarak tanımlanıyor.

Geleneksel tıbbın tamamlayıcısı olarak kabul edilen fonksiyonel tıp, bireyin sağlığını optimize etmeyi, hastalıkları önlemeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Her bireyin benzersiz biyokimyasal ve genetik yapısını dikkate alan bu yaklaşım, bireyselleştirilmiş tedavi ve sağlık yönetimi konusunda da tıp dünyasına önemli katkılar sunuyor.

Fonksiyonel Tıp Nedir?

LifeClub Hekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Faydalıel Balcı, fonksiyonel tıbbı şöyle tanımlıyor: “Fonksiyonel tıp, sadece şikayeti değil, kişiyi tüm sistemler ile birlikte bir bütün olarak değerlendiren, hastalıkların zemininde yatan olası kök nedenleri ayrıntılı değerlendirerek mevcut problemleri saptayan ve özellikle vücudun koruyucu mekanizmalarını destekleyerek iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefleyen, hastalık temelli değil, kişinin iyilik halini gözeten, vücudun tam denge halinde çalışmasına imkan tanıyan, bu anlamda yaklaşım ve tedavi seçenekleri sunan bir tıp sistemidir.”

Nasıl Çalışır?

Fonksiyonel tıbbın işleyişini de anlatan Dr. Balcı, “Değerlendirme ayrıntılı bir anamnez ve özgeçmiş değerlendirmesi ile başlar. Kişinin tüm şikayetlerini dile getirebileceği bir alan tanınır. Hastanın öyküsü ve fizik muayenesi sonucunda hastalık için kolaylaştırıcı ve tetikleyici faktörler ortaya konur, yapılan testler sonucunda özellikle problem saptanan alanlar ile ilgili temelde yaşam tarzı değişikliklerinin hedeflendiği bütüncül bir bakış açısı ile yol haritası belirlenir” dedi.

Geleneksel Tıptan Farkı Nedir?

Fonksiyonel tıbbın geleneksel tıptan farklı olarak hastalık odaklı değil, hasta sağlığı odaklı bir yaklaşıma sahip olduğunu belirten Dr. Özge Faydalıel Balcı, iki yaklaşımın arasında farkı şöyle anlattı: “Geleneksel tıp daha hastalık temelli bir yaklaşım olması nedeni ile mevcut semptomlar bir hastalık ile örtüşüyor ise tedavi yaklaşımı sunmaktadır. Oysaki fonksiyonel tıp çeşitli semptomlar ile patolojik değişiklikler izlenmeden önce ortaya çıkan biyolojik ve fonksiyonel değişiklikleri ve tedavi edilmemesi durumunda karşımıza kronik ve belki de kontrolü zor bir hastalık olarak çıkacak tablonun altındaki  kök nedenleri saptayarak tedavi etmeyi, yani hastalık ortaya çıkmadan engellemeyi hedefler.  Geleneksel tıp şikayetin olduğu alan ve özelikle organ ile ilgilenirken, fonksiyonel tıp  tüm sistemlerin bütüncül olarak değerlendirilmesine imkan tanır.”

Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Dr. Balcı, fonksiyonel tıp ile birçok hastalığın önüne geçmenin mümkün olduğuna değinerek, “Fonksiyonel tıp yaklaşımından özelikle diyabet, koroner kalp hastalığı, fonksiyonel mide ve bağırsak hastalıkları, hipotiroidi, fibromiyalji, polikistik over sendromu, romatizmal ve otoimmün hastalığı olanlar daha fazla fayda görmektedir. Ancak fonksiyonel tıp aynı zamanda önleyici,  koruyucu ve kişinin iyilik halini destekleyen bir yaklaşım olması nedeniyle daha sağlıklı yaşamak isteyen, kronik hastalığı olmayan kişilerin de faydalanabileceği bir alandır” dedi.