Ana Sayfa Manşet Mevsimsel Grip Aşılarının Temini

Mevsimsel Grip Aşılarının Temini

Mevsimsel Grip Aşılarının Temini Hakkında

Mevsimsel grip aşılarının, E-nabız önceliklendirilmesine göre reçete ile temini mümkün olup, SGK tarafından geri ödeme kapsamında bulunan ve bulunmayan mevsimsel grip aşılarıyla ilgili temin koşulları şu şekildedir:

1) Vaxigrip Aşısının Temini

Risk grubuna sahip olan hastalar için; SGK tarafından ücretinin karşılanması veya hasta tarafından ücretiyle temin edilmesinin istenmesi olmak üzere her iki durumda da, hasta adına Reçetem Sistemi üzerinden e-reçete düzenlenmesi gerekmektedir.

Risk grubuna sahip olup Reçetem Sistemi üzerinden kendisine e-reçete düzenlenmiş; ancak Medula üzerinden geri ödeme onayı alamayan hastalar için Reçetem Sistemi üzerinden elden satış yapılabilecektir.

Risk grubuna sahip olmayan hastaların Reçetem Sistemi üzerinden e-reçete oluşturulmasına sistem tarafından izin verilmeyecek olup, bu hastalar için yazılan kağıt reçeteler ile ücretli olarak temini mümkün değildir.

2) Influvac Aşısının Temini

TİTCK ile gerçekleştirilen görüşmelerde, Influvac Aşısının temini konusundaki süreç haritasının oluşturulmakta olduğu ve Ekim ayında netlik kazanacağı bilgisi alınmıştır.

Geçen seneki uygulamada, risk grubu değerlendirmesi aranmadan ve Reçetem Sistemi üzerinden herhangi bir işlem yapılmaksızın, hastanın kendisine düzenlenen reçetesi ile başvurması durumunda, hastanın TC. kimlik numarası sisteme kaydedilerek eczane otomasyon programı üzerinden ücreti karşılığında elden satışla temin edilmekteydi.

Diğer yandan; Depolarda bulunan ve E-nabız önceliklendirmesine göre verilebilecek grip aşılarının eczaneden çıkışı yapılırken kullanılan sistemin güncellemesinden kaynaklı olarak, ürün seri numarası ile ilgili sorun yaşayan eczaneler tarafından izlenebilecek işlem adımları şu şekildedir:

 

Sorunu gidermek için;

  • QR kodu okuttuktan sonra sistem üzerinde seri numarasında manuel değişiklik yapılması veya,
  • İlgili faturaya girip, karekodu kopyalayıp Medula sistemine eklenmesi

Yeterlidir.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ