Ana Sayfa Manşet “Meslek Hastalığı” olarak değerlendirilmeli!

“Meslek Hastalığı” olarak değerlendirilmeli!

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer: “Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok ülke, sağlık çalışanları için Covid19’u ‘Meslek Hastalığı’ olarak tanımlamış ve iş ile ilişkili olduğunu kabul etmiştir. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın da toplum sağlığı için savaşan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını korumaya yönelik bu çabayı destekleyeceğine inanıyor ve bu konuda devletimizden gerekli girişimi yaparak Covid19’u meslek hastalığı olarak tanımlamasını istiyoruz” dedi

Covid19 pandemisi; ortaya çıkma şekli, yayılımı, bulaş hızı ve bilinmezliği ile tüm dünyada aylardır infiale yol açtı. Günlük hayatta alışılan yaşam şeklini derinden sarsan bu durum, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüsle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için büyük tehdit olmuş ve kayıpları  beraberinde getirmiştir.

Sadece İstanbul’da coronvirüs tespit edilen sağlık çalışanı 4 bin 500’ün üstünde…

Kendilerini bilime ve toplum sağlığına adayan, kimi zaman oldukça zorlayıcı şartlarda çalışmalarına devam eden sağlık çalışanları ile sağlık hizmet sunucularının içinde bulunduğu pandemi süreci, kamuoyu tarafından da ‘risk grubu’ olarak kabul ve destek görmüştür. T.C Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın 29 Nisan tarihinde açıkladığı rakama göre Türkiye’de 7 bin 428 sağlık çalışanının testi pozitif çıkmıştır. Tabip Odası’nın 4 Mayıs’ta hazırladığı rapora göre ise sadece İstanbul’da coronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı 4 bin 500’ün üzerindedir.

Tüm dünyada sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti sunucuları için ortaya çıkan risk tablosu karşısında Sağlık Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Covid19 konulu 2020’ye 12 sayılı genelgesini 7 Mayıs 2020 tarihinde yayınlamış ve genelgede: Coronavirus hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğu söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından değil, 5510 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan ve iş göremezliğe neden olan hastalık kapsamında provizyon alınması ve buna göre işlem yapılması gerektiğini bildirmiştir’ buna göre sağlık çalışanları açısından da bu durumun meslek hastalığı olmadığını, bu bildiri ile birlikte sağlık çalışanlarının hastalık ve ölümü halinde gerek kendileri gerekse ailesinin ve  mirasçılarının herhangi bir hak talep etmesinin önünü kesmiştir.

Tüm bu süreçlerin bilimsel yaklaşım, hukuki ve insani değerler ile uluslararası kabul görmüşlüğe ters düştüğünün altını çizen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer; “Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada sağlık çalışanları ve sağlık hizmet sektörü çalışanları salgından en fazla etkilenen grup olmuştur.  İspanya Sağlık Bakanı sağlıkçıların yüzde 14’ünün enfeksiyona yakalandığını bildirmiştir. İtalya Covid19 nedeniyle 100’den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Sağlık Bakanımız Sayın Koca, sağlık çalışanlarının tüm hastalar arasında coronavirüse yakalanma oranının yüzde altı buçuk olduğunu bildirmiştir” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı rehbere de dikkat çeken Dr. Özer; “Covid19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanmasının sağlık çalışanlarının hakları olduğunu, böyle bir durumun mesleki maruz kalma sayılacağı ve sonucunda hastanın meslek hastalığı olarak değerlendirileceğini açıklanmıştır. Salgının kendisini en fazla hissettirdiği İtalya ve Fransa’da Covid19 enfeksiyonları meslek hastalığı olarak sayılmıştır. Belçika, Güney Afrika, Kanda, Malezya gibi ülkelerde meslek hastalığı saymış ve yapılacak işlemleri detaylandırmıştır. ABD ise coronavirüs hastalığının iş ile ilişkili olduğu kabul edilmiştir.”

“Toplum sağlığı için Covid19 ile savaşırken özlük haklarımızdan ödün vermeyeceğiz”

SGK’nın ilgili genelgesinin sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti sunucuları için kabul edilebilir olmadığını belirten Dr. Gürsel Özer, sahadan ve meslektaşlarından aldıkları bilgiler ışığında sürecin, örneklerde belirtilen ülkeler gibi ilerlemesi ve kabul görmesi gerektiğini belirtti. Dr. Özer; “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Covid19 konulu 2020’ye 12 sayılı genelgesi iptal edilmeli ve Covid19 sağlık çalışanları için meslek hastalıkları listesine eklenmelidir. AHESEN olarak söz konusu süreç ile ilgili hukuki çalışmalarımız başlamıştır. Toplum sağlığı adına ve pandemiyi sonlandırana kadar asla kendimizi düşünmeden virüs ile savaşmaya devam etmekle birlikte özlük haklarımızdan da ödün vermeyeceğiz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın da toplum sağlığı için savaşan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını korumaya yönelik çabaları destekleyeceğine inanıyor ve bu konuda devletimizin gerekli girişimi yaparak Covid19’u meslek hastalığı olarak tanımlamasını istiyoruz” dedi.