Ana Sayfa Eczacılık Meslek Birlikleri Kamu Yararınadır

Meslek Birlikleri Kamu Yararınadır

KAMU YARARINDAN VAZGEÇMEYİN 

Meslek birliklerinin yapısı, işleyişi ve seçim sistemlerine yönelik düzenlemeler yeniden gündem edilmektedir. Bu düzenlemelerin içeriği ile ilgili kamuoyu ve bizler maalesef bilgi sahibi değiliz. Ancak basına yansıyan boyutlarıyla, yapılacak düzenlemelerin meslek birliklerini zayıflatacağından, birliklerin işlevsiz kalmasına neden olacağından mesleki faaliyetlerin işleyişini de zaafa uğratacaktır. Bu nedenle bizler toplumsal gelişme ve  gelecek adına endişe  duymaktayız.

Bilinmesini istiyoruz ki mesleki alanımız hakkında söz söyleme gücünün zayıflatılması, her şeyden önce mesleki etik ve disiplini de etkileyen bir unsur olacaktır. Özellikle seçimlerde nispi temsil sistemi getirilmesi, tüm kesimler açısından ciddi bir yanlış olacaktır; çünkü çoğunluğun sürekli olarak değişmesine neden olacak bu uygulama, o meslek kuruluşunun yönetim becerilerinden yoksun kalması anlamına gelecektir.

Akademik meslek birlikleri, kamu adına bazı işlevleri yerine getirmek için kurulmuş, demokratik olarak işleyen, profesyonel meslekleri temsil eden, bu mesleklerde disiplini ve ileriye doğru yönelimi sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşların özerk yapılarının korunması, kamu için olduğu gibi, meslek mensupları ve mesleki işlevlerin kullanılmasından yarar sağlayan herkes için olumlu olacaktır.

Meslek birliklerinin kanunlarında ve özellikle seçim sistemlerinde değişiklik yapılmasının onları kaosa götüren bir yaklaşım olacağı, meslek birliklerini korumanın mesleğin ürettiği toplumsal faydayı korumak olduğu düşüncemizi kamuoyuna saygılarımızla ilan ediyor; yasa koyucuları da, yasalarımızda vermeyi planladıkları tüm değişiklik tekliflerini kamu yararı açısından değerlendirmeye davet ediyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ VE DENETLEME KURULU