Ana Sayfa Manşet MENARINI TÜRKİYE, 1 Milyardan Fazla İnsanın Olduğu Geniş Bir Alanı Türkiye’den Yönetiyor

MENARINI TÜRKİYE, 1 Milyardan Fazla İnsanın Olduğu Geniş Bir Alanı Türkiye’den Yönetiyor

W- Menarini Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Uğur Bingöl ile ülkemizin önemini artıran gelişmeleri üzerine görüşlerini alacağız.
Menarini’nin Türkiye’deki yolculuğunu kısaca anlatır mısınız?

U.B.- Türkiye’de 2001 yılında başladığımız sağlık yolculuğumuza, 2021 yılı itibariyle “Menarini Türkiye” çatısı altında devam ediyoruz. Sağlıkta güçlü bilimsel tecrübemiz, sağlam altyapımız, güvenilir kimliğimiz, erişilebilir ve kaliteli ilaç portföyümüzle bugüne dek pek çok ilke ve başarıya imza attık. Sağlık ve önleyici tedaviler alanındaki faaliyetlerimizin yanı sıra, Menarini Group’un Türkiye’yi, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi operasyonlarının yönetim merkezi olarak seçmesi sonrası daha da önemli bir sorumluluk üstlendik. Artık ülkemiz, 3 kıtada 36 ülkeyi kapsayan çok büyük bir alanda bölgesel bir merkez olma sorumluluğuyla, insan sağlığına değer katma amacıyla, çok önemli bir rol üstleniyor. Menarini Türkiye olarak, 1000’e yakın çalışanımızla bu başarıyı ülkemize kazandırdığımız için ayrıca büyük gurur duyuyoruz.

Bugün Menarini Group, dünyanın önde gelen İtalyan ilaç şirketleri arasında yer alıyor ve 5 kıtada, 140 ülkede, 17 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

“İlaç kalitesi her şeyden önce gelir” prensibiyle geliştirdiği ürün ve hizmetlerini çok farklı terapötik alanlarda sunuyor. Menarini, inovasyon ve Ar-Ge odaklı çalışmalarıyla da sağlıklı bir geleceğin oluşturulmasına büyük katkı sağlıyor. 30 yıldan fazla bir süredir inovatif Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapıyor ve global biyoteknoloji merkezinde yenilikçi tedaviler geliştirilmesi için katma değerli çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz de Menarini Türkiye olarak, global iş yapma tecrübemiz ile çok daha geniş bir bölgede hastaların sağlıklarına kavuşmasına katkıda bulunuyoruz.

Amacımız, sarsılmaz kalite anlayışımızla tüm insanlara için erişilebilir tedaviler ve sağlık çözümleri sunmaya devam etmek.

W- Türkiye’nin bölge merkezi olmasının Türkiye’ye ve sektöre nasıl bir yansıması olacak?

U.B.- Türkiye, özellikle ilaç sektörü alanında nitelikli istihdam ve yönetim kabiliyetleri anlamında çok önemli bir birikime ve coğrafi olarak da stratejik bir konuma sahip. Menarini Group’un Türkiye’yi bölge merkezi olarak belirlemesiyle, 3 kıtada 36 ülkedeki sağlık operasyonlarımızı İstanbul’dan yönetmeye başladık Bir başka deyişle, 1 milyardan fazla insanın olduğu geniş bir alandaki operasyonları Türkiye’den yönetiyoruz. Menarini Türkiye olarak bölge merkezi konumumuzla, ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde ekonomiye değer katma hedefimizi hayata geçiriyoruz. Ayrıca bölge merkezi avantajıyla, Türkiye’nin sağlık alanında bölgedeki etkisini daha da artırmaya katkı sağladığımıza inanıyorum. Bu hem benim hem de ekibim için önemli ve değerli bir görev.

Sektörel açıdan ise, ülkemizin Menarini Group’un yönetim merkezi olmasıyla Türkiye’nin ilaç sanayinde sahip olduğu yüksek standartları sınırlarımızın ötesine taşıma gücüne sahip olduk. Bugün Menarini olarak, Türk ilaç sektöründe yıllık kutu satış miktarında 6. firmayız. Bölge merkezi olmanın avantajıyla, ilerleyen dönemde ülkemizin Menarini içinde sadece yönetim değil bir üretim ve ihracat üssü olarak da konumlanması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, sürdürülebilir ve emin adımlarla büyüyerek, insan sağlığına ve Türkiye’ye daha büyük katkı yapmayı arzu ediyoruz.

W- Şirketiniz ve çalışanlarınız açısından, İstanbul’un yönetim ve bölge merkezi seçilmesi nasıl bir etki yarattı?

U.B.- Menarini Türkiye olarak, ilaç sanayinde ürün kalitesinin hayati önem sahip olduğunun bilinciyle bugünlere geldik. Yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerimiz ve nitelikli insan kaynağımızla, yeni dönemde çok daha fazla insana kaliteli ve ulaşılabilir ürün ve hizmet sunma heyecanıyla çalışıyoruz. Bugün sektörün önde gelen saygın ilaç firmalarından biri olmamızı, bilimselliğimiz, kaliteye olan sarsılmaz inancımız, birçok hastaya ulaşabilecek geniş ürün portföyümüz, erişilebilir ürünlerimiz, çevik, dinamik ve çağdaş kalabilme yetimizin bir sonucu olarak görüyoruz. Ortadoğu ve Afrika bölgelerinin yönetim üssü olarak faaliyetlerimizi sürdürürken, en temel önceliğimiz “insan hayatı” ve herkesin daha sağlıklı bir hayat yaşamasına yardımcı olmak. Türkiye’de 300’ü aşan geniş ürün portföyümüzle insanları farklı tedavi alanlarında, kaliteli ve erişilebilir tedavilerle buluşturmaya devam ediyoruz.

Türkiye’nin, Menarini Group’un bölgesel merkezi olarak seçilmesi, ülkemize ve insanımıza olan güvenin ve Türkiye’deki çalışanların başarısının en büyük göstergesidir. Bölge merkezi olma başarısını Türkiye’deki 1000’ e yakın çalışanımızla birlikte yazdık. Dolayısıyla ilaç sektörüne ve ülkemizin bölgesinde önemli bir güç olmasına katkı sağlama noktasında, fabrikadan sahaya ve genel müdürlüğe kadar, her bir çalışanımızın emeği büyük. Çalışanlarımız çok geniş bir alanda sağlıklı yarınlarla ve sağlıklı toplumlarla buluşturma sorumluluğuyla ve motivasyonuyla işlerini en iyi şekilde yapmaya devam ediyor.

Şirket içinde yarattığımız nitelikli istihdam, bölgesel merkez olmamız dolayısıyla çalışanlarımıza birçok yeni kariyer fırsatını da beraberinde getiriyor. Geçen seneden başlayarak çalışanlarımız Bölgesel ve Global rol almaya başladı. Sadece 2020 senesinde 3 çalışanımız uluslararası rollerde çalışmaya başladılar.

Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışanlarımızla birlikte, insana, yaşama ve geleceğe değer katan araştırmacı bir ilaç şirketi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgesinden sorumlu olmak, tüm şirket olarak elbette motivasyonumuzu artırdı. Bununla birlikte, hepimizin üzerine düşen sorumluluklar da arttı. Menarini Türkiye olarak, 2020 yılında hedefimizin üzerinde satış hacmine ulaştık ve son 7 yıldır şirket aralıksız büyümesini sürdürdü.

Son 7 yıldır lokal üretimlerimizle Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilaç firmaları arasındayız. Yılda 100 milyonun üzerinde ünite satışı ile kutu satış rakamlarına göre sektörün 6. firmasıyız., Bu açıdan bakıldığında Menarini olarak neredeyse Türkiye’deki her eve giriyoruz diyebiliriz. İnanıyorum ki şirketimizin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve bölgesel merkez olmamızın gücüyle, Türkiye’de geliştirdiğimiz projeler ve ilaç üretimimizle yeni pazarlara açılma fırsatı da yakalayacağız.

W- 2021 yılındaki hedefleriniz ve projelerinizden bahseder misiniz?

U.B.- Menarini Türkiye olarak önümüzdeki dönemde yatırımlarımıza odaklanarak, insanlara daha fazla tedavi ve sağlıklı yaşam çözümleri götürebilmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte, uluslararası kalitedeki portföyümüz ve insan sağlığında fark yaratacak projelerimizi daha da geliştirme ve çeşitlendirme hedefinde sağlam adımlarla ilerliyoruz. Farklı coğrafyalarda yeni iş birliği ve yeni iş ortaklığı fırsatları yaratmayı hedefliyoruz. Yönetişim ve ticari faaliyetlerimizi daha geniş bölgelere yayabileceğiz. Bugün Türkiye’den 10’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ihracat potansiyelimizi, ülke sayısı ve çeşitlilik anlamında da artırmak en büyük hedeflerimiz arasında. 

Pandemi sürecinde özellikle dijitalleşme ve çoklu kanal yönetimi çalışmalarımıza ağırlık verdik. 2021’de bu alandaki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Özellikle bilimsel saha faaliyetlerinde alternatif kanalların kullanılması ile verimli ve etkin çalışma kaslarımızın daha da kuvvetlendirilmesi ön plana çıkacak. Bağlı bulunduğumuz Menarini Group’un önümüzdeki yıllarda atılım yapmayı planlandığı alanlar olarak biyoteknoloji ve onkoloji öne çıkmakta. Stemline şirketinin satın alımı ile ABD ilaç pazarına girilmesi ve üretime ilave 150 milyon avroluk yatırım yapılması kararıyla birlikte değerlendirildiğinde önümüzdeki süreçte şirketimizin büyümesinin ana itici güçlerinden biri yeni inovatif yatırımlarımız olacak. Bu arada, yeni yatırımlarımız sadece ABD ve AB ile sınırlı değil. Menarini Group olarak Asya’daki Ar-Ge yatırımlarımızla önümüzdeki süreçte hastalar için daha fazla yenilikçi tedavi geliştirmeyi hedeflemekteyiz.  

Son olarak, yerli üretimin ülke ekonomisi ve istihdamına katkı sağlamanın en önemli araçlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda gurur duyduğumuz en önemli başarılarımızdan biri de bugün ürün portföyümüzün yüzde 95’inden fazlasını yerel üretimle sağlıyor olmamız. Yeni dönemde hedefimiz, ülkemizdeki üretim kapasitemizi yeni yatırımlarla artırmak. Böylelikle ulaşılabilir kaliteli ilaç üretimimizi sağlamlaştırmak ve ülkemizin cari açığının kapanmasına kendi ölçülerimizde katkı sağlamak. “Menarini Türkiye” olarak sürdürülebilir ve emin adımlarla ilerleyecek, insan sağlığına ve ülkemize çok daha büyük katkı yapacağız.

Menarini Türkiye olarak, toplumsal sağlığa giden ana yolun önleyici sağlık hizmetlerinden geçtiğine inanarak çalışıyoruz. Sağlık yolunda sağlıklı yarınlar, sağlıklı toplumlar için çalışırken İtalya’nın en büyük ilaç şirketinin gücünü arkamıza alıp, sağlıklı bir Türkiye için, hastalarımız, hekimlerimiz, eczacılarımız ve tüm paydaşlarımız için sağlam bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.

W- Değerli Uğur Bey görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz, kalben başarılarınızın devamını dileriz.