Ana Sayfa Manşet Maymun Çiçeği Rehberi

Maymun Çiçeği Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı “Monkeypox Virüsü Hastalığı (Maymun Çiçeği)” Rehberi Yayınlandı!

İÇİNDEKİLER
1. GENEL BİLGİ………………………………………………………………………………………………………………………..3
2. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………3
3. MİKROBİYOLOJİSİ………………………………………………………………………………………………………………4
4. MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN DOĞAL KONAĞI………………………………………………………….4
5. SALGINLAR…………………………………………………………………………………………………………………………..4
6. BULAŞMA YOLU………………………………………………………………………………………………………………….5
7. BELİRTİ VE BULGULAR …………………………………………………………………………………………………….6
8. VAKA TANIMI………………………………………………………………………………………………………………………8
Olası Vaka: ……………………………………………………………………………………………………. 8
Kesin Vaka…………………………………………………………………………………………………….. 9
Olası Vakada Yapılması Gerekenler………………………………………………………………….. 9
Kesin Vakada yapılması gerekenler ………………………………………………………………… 11
Maymun çiçeği hastalığı vaka temaslısına yapılması gerekenler…………………………. 12
9. TANI ……………………………………………………………………………………………………………………………………15
10. TEDAVİ…………………………………………………………………………………………………………………………….16
11. AŞI……………………………………………………………………………………………………………………………………..16
12. KAYNAKLAR……………………………………………………………………………………………………………………16
EK 1. ÖRNEK TOPLAMA VE SAKLAMA…………………………………………………………………………..17
EK 2. Maymun Çiçeği Hastalığı Vaka Bildirim Formu………………………………………………….18