Ana Sayfa Manşet Maymun Çiçeği Olgu Tanımlaması

Maymun Çiçeği Olgu Tanımlaması

Şüpheli Olgu

 • Yeni karakteristik döküntü olması
  • Derin yerleşimli ve sınırları belirgin, sıklıkla göbeklenme gösteren, makül, papül, vezikül, püstül ve kabuklanma şeklinde özgül evrelerle ilerleyen lezyonlar.

VE

 • Aşağıdaki semptom ve bulgulardan bir veya daha fazlasının olması
  • Baş ağrısı
  • Akut başlangıçlı ateş (>38.50C)
  • Lenfadenomegali
  • Myalji
  • Sırt ağrısı
  • Güçsüzlük

VE

 • Akut döküntüye daha sık neden olan diğer hastalıklarla (varisella zoster, herpes zoster, kızamık, herpes simpleks, bakteriyel deri infeksiyonları, disemine gonokok infeksiyonu, primer veya sekonder sifilis, şankroid, lenfogranuloma venereum, granuloma inguinale, molluscum contagiosum, alerjik reaksiyon) klinik tablonun açıklanamaması (Şüpheli olgu demek için bu hastalıklarla ilgili negatif test sonucu olması zorunlu değildir).

Olası Olgu

 • “Şüpheli Olgu” tanımlamasına uyan bir kişide aşağıda verilmiş epidemiyolojik özelliklerden bir veya daha fazlasının bulunması
  • Semptomların başlangıcından önceki 21 gün içinde olası veya doğrulanmış bir maymun çiçeği olgusuyla epidemiyolojik bağlantının olması (uygun kişisel koruyucu malzeme kullanmamış sağlık çalışanı dahil yüz yüze temas, cinsel temas dahil deri veya deri lezyonlarıyla direkt fiziksel temas veya yatak çarşafları veya kaşık, çatal, tabak gibi kontamine olmuş malzemelerle direkt temas)
  • Maymun çiçeği aktivitesi gözlenmekte olan sosyal ağlardaki kişilerle [erkeklerle seks yapan erkekler veya çevrim içi web siteleri, dijital uygulamalar (“app”) veya sosyal ortamlar (örn. bar veya partide) aracılığıyla cinsel partneri olanlar] yakın fiziksel temas  olması
  • Semptomların başlangıcından önceki 21 gün içinde birden çok veya anonim cinsel partneri olması
  • Semptomların başlangıcından önceki 21 gün içinde doğrulanmış maymun çiçeği olgusu bildiren veya maymun çiçeğinin endemik olduğu ülkelere seyahati olması
  • Çiçek aşısı veya bilinen ortopoks virusla teması olmayan birinde ortopoks virus serolojik testinin pozitif sonuçlanması
  • Afrika’da endemik olan ölü veya canlı vahşi hayvanlarla veya egzotik ev hayvanlarıyla temas olması veya bu tür hayvanlardan üretilmiş ürünler (oyun eti, kremler, losyonlar, pudralar vb) kullanılması
 • Hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılması

Doğrulanmış olgu

 • Klinik örneklerde PCR veya dizileme yöntemleriyle maymun çiçeği virusu DNA’sının gösterilmesi VEYA  klinik örneklerden maymun çiçeği  virusunun üretilmesi

Dışlama Ölçütleri

Şüpheli veya olası bir olguda şunlar varsa maymun çiçeği tanısı dışlanır:

 • Hastalığı tamamen açıklayan bir başka tanının konulması VEYA
 • Maymun çiçeği hastalığıyla uyumlu semptomları olan bir kişide 5 gün içinde döküntü gelişmemesi VEYA
 • Lezyon sıvısı, deri örneği veya yara kabuğunda PCR ve/veya dizileme ile maymun çiçeği virusunun negatif olması.

“Olası Olgu” ölçütlerini karşılayan kişilerden nazofarengeal sürüntü, lezyon sıvısı, lezyon sürüntüsü, deri örneği veya lezyon kabuğu örneklerinde maymun çiçeği PCR testi yapılması önerilir.