Ana Sayfa Eczacılık Levemir Flexpen İsimli İlaç İçin Uygulanan KKİ

Levemir Flexpen İsimli İlaç İçin Uygulanan KKİ

Levemir Flexpen isimli ilaç için kamu kurum iskontosu SGK tarafından %41 olarak belirlendiği halde, firması tarafından ilgili ilacın tedarikinde %32,5 kamu kurum iskontosu uygulanmakta olduğundan, NovoNordisk Firmasına Birliğimiz tarafından aşağıda yer alan yazımız gönderilmiştir.

İlgili firmadan henüz bir açıklama yapılmamış olup, konu Birliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Tarih : 25.04.2020

Sayı : 42.K.01/2834

NOVONORDİSK TÜRKİYE

Kamu Kurum iskontosu uygulaması, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4 – İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması maddesinin 4.4.1 – Uygulanacak indirim oranları başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddeye istinaden Levemir Flexpen isimli ilacınız için kamu kurum iskontosu SGK tarafından %41 olarak belirlenmiştir. Buna rağmen firmanız ilgili ilacın tedarikinde %32,5 kamu kurum iskontosu uygulamaktadır. Eczacı tarafından Medula Sistemine kayıt işlemleri esnasında SUT ile belirlenen iskonto %41 olarak uygulanırken firmanızın %32,5 Kamu kurum iskontosu uygulaması eczacının zarar etmesine neden olmaktadır.

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, bahsi geçen Kamu Kurum iskontosu, firmanız ile SGK arasındaki bir uygulamadır. Eczacıların bu iskonto oranı ve tutarları ile ilgili uzaktan yakından bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen SGK’nın sizden yapılmasını talep ettiği iskontoyu daha az uygulamanız sebebiyle eczacının anlaşılmayan bir sebepten ötürü zarar etmesine sebep olmaktasınız.

Firmanızın almış olduğu bu kararın eczane ekonomileri üzerinde ciddi yük yaratacağı ortadadır. İçinden geçilen küresel salgın ile mücadele sürecinde en ön saflarda ilaç ve eczacılık hizmetini sürdüren eczacılarımız için bu durum kabul edilebilir değildir.

Bu süreçte, aynı sektör içinde paydaş olma sorumluluğuyla hareket edeceğinize, konuyu halk sağlığı açısından bir kez daha değerlendireceğinize, tüm bu konularda asıl firmanızın “anlayış” göstereceğine ve almış olduğunuz yanlış karardan geri döneceğinize inanıyoruz.

Ecz.Arman ÜNEY

Genel Sekreter