Ana Sayfa Ekonomi Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8 ile genel enflasyonun üzerinde yer aldı

Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8 ile genel enflasyonun üzerinde yer aldı

Aon’un 2020 Medikal Enflasyon Trendleri Raporu’na göre, dünyada medikal enflasyon oranı genel enflasyonun üzerinde seyrediyor.  Dünyada sağlık sigortası maliyetlerinin artmaya devam edeceğini belirten Aon Türkiye Sağlık, Emeklilik Çözümleri ve Yan Haklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, işverenlerin medikal planlarını dünyanın yaşadığı risklere uyumlu hale getirmek durumunda kalacaklarını ifade ediyor.

Risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon’un Küresel Medikal Trendler Raporu açıklandı. 2019 yılına ait sonuçlar ve 2020 için öngörülerin yer aldığı raporda, Aon ofislerinin yer aldığı 105 ülkedeki sağlık sigortası poliçeleri ve medikal trendler incelendi.

Medikal enflasyon oranı genel enflasyonun üzerinde
Rapora göre 2020 yılı için tüm dünyada medikal enflasyon oranı yüzde 8 olarak ölçülüyor. Rapor bulgularına dair görüşlerini paylaşan Aon Türkiye Sağlık, Emeklilik Çözümleri ve Yan Haklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, 2019’daki yüzde 7,8’lik medikal enflasyon oranına kıyasla yaşanan bu az miktardaki yükselişin tüm dünyada genel enflasyon oranında artış yaşanacağı beklentisinden kaynaklandığını ifade ediyor. Aon’un Küresel Medikal Trendler Raporu 2020 yılı için genel enflasyonun yüzde 3,1 olduğunu, 2020 için ortalama net medikal enflasyon oranının ise yüzde 4,9 olduğunu ortaya koyuyor. Aon Türkiye Sağlık, Emeklilik Çözümleri ve Yan Haklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın “Bu veriler ışığında 2019 yılında olduğu gibi medikal enflasyon oranının genel enflasyonun üzerinde seyretmeyi sürdürdüğünü söyleyebiliriz” diyor.

Yatarak tedavi en yüksek sağlık sigortası maliyetlerinde ilk sırada
Aon’un Küresel Medikal Trendler Raporu’na göre, işveren destekli medikal planların yaygınlığı araştırmaya katılan tüm ülkelerde artış gösteriyor. Söz konusu medikal plan poliçelerinin kapsamı da genişlemeyi sürdürüyor. Dünyada sağlık sigortalarının kapsamının da incelendiği raporda, poliçelerin yüzde 90′ nında yatarak tedavinin, yüzde 85’inde ayakta tedavinin, yüzde 61’inde göz muayenesi ve tedavisinin, yüzde 66’sında diş muayenesi ve tedavisinin, yüzde 70’inde ilaç alımının ve yüzde 68’inde koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsama alındığı görülüyor. Dünyada sağlık sigortası maliyetlerini artıran ilk beş etmenin başında yüzde 89’luk oranla yatarak tedavi geliyor. Bunu yüzde 78 ile klinik/laboratuvar tetkikleri ve yüzde 75’lik oranla ilaç maliyetleri ve doktor muayene hizmetleri takip ediyor. Sıralamanın en sonunda ise yüzde 46 ile doğum ve gebelik hizmetleri yer alıyor. Tüm dünyada sağlık sigortası maliyetlerini artıran tıbbi durumlar arasında ise yüzde 68 ile kardiyovasküler hastalıklar başı çekiyor. Bu oranı yüzde 66 ile kanser/tümör gelişimi, yüzde 55 ile yüksek kan basıncı/yüksek tansiyon, yüzde 54 ile diyabet ve yüzde 41 ile akciğer ve solunum sistemi bozuklukları takip ediyor.

İşverenler medikal planlarını zorluklara karşı uyumlu hale getirmeli
Tüm Dünya genelinde enflasyon oranlarının en düşük seviyede raporlandığı bir yıl olan 2019’dan sonra, 2020 medikal enflasyon oranlarının yükselmeye başladığı görülüyor. Bu eğilimde kısa vadede bir değişim beklenmiyor. Küresel nüfusun yaşlanması, sağlık durumunun genel olarak kötüleşmesi, kötü yaşam tarzı, gelişmekte olan ülkelerdeki zararlı alışkanlıklar, yükselen maliyetler ve kronik hastalıklar ışığında tüm dünyada medikal plan maliyetlerinin artması bekleniyor. İşverenlerin yakın gelecekte hem ek maliyetlerle hem de sağlık sorunlarına bağlı olarak çalışan verimliliğinde ciddi düşüşlerle yüz yüze geleceği ifade ediliyor. Aon Türkiye Sağlık, Emeklilik Çözümleri ve Yan Haklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, “Tüm dünyada işverenlerin, plan tasarımları, finansal stratejiler ve medikal planların sunum mekanizmalarını bu zorluklara uyumlu hale getirme yolunu seçebileceğini düşünüyoruz. Elbette uzun vadeli yapısal çözüm sağlıklı bir işgücünün etkin olarak desteklenmesidir” diyor.

Avrupa’da en büyük risk faktörü yüksek tansiyon
Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sağlık riski ise araştırmaya katılan ülkelerin yüzde 83’ünün de belirttiği gibi yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon riskini yüzde 52’ile hareketsizlik, yüzde 46 ile yüksek kolesterol, yüzde 44 ile kötü beslenme ve yüzde 38   ile zayıf stres yönetimi takip ediyor. Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa’da ise risk faktörlerine sigara kullanımı ve stres bozuklukları da ekleniyor. Buna göre Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı en büyük risk faktörü yüzde 86 ile yine yüksek tansiyon olurken, hareketsizlik ve zayıf stres yönetimi yüzde 59  ile ikinci sırada yer alıyor. Sigara kullanımının yüzde 52’lik bir tehdit oluşturduğu Avrupa sağlığını yüzde 45’lik bir oranla etkileyen yaşlanma riski de beşinci sırada yer alıyor.