Ana Sayfa Eczacılık Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini Uygulaması Hakkında

Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini Uygulaması Hakkında

Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini Uygulamasında Rapor Süreleri Hakkında

29.11.2021 tarihinde Medula Eczane Sistemi’nde yayımlanan ve aşağıda yer alan kronik hastalık ilaç gruplarına ait raporların 31.12.2021 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini bildiren duyuru, söz konusu raporların yenilenmesinde meslektaşlarımıza yardımcı olması amacıyla Birliğimizce hazırlanan çalışma ile, 01.12.2021 tarihinde www.teb.org.tr’de yayımlandı.

1) 4.2.6 – Büyüme bozuklukları

2) 4.2.9 – Eritropoietin, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol, oral esansiyel aminoasit

preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri

3) 4.2.10 – Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri

4) 4.2.33 – Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

5) 4.2.1 – Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte),

abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab ve vedolizumab kullanım ilkeleri

Medula Sisteminde, yukarıda belirtilen kronik hastalık ilaç grupları hariç olmak üzere; 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporlarının süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini Uygulaması Sonlanacak Olan İlaç Grupları Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Kurumun internet sayfası aracılığıyla 29.11.2021 tarihinde yayımlanan ve sonrasında Medula Eczane Provizyon Sisteminde yayımlanan duyurular ile, aşağıda yer alan kronik hastalık ilaç gruplarına ait raporların 31.12.2021 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği bildirilmiştir.

“1) 4.2.6 – Büyüme bozuklukları

2) 4.2.9 – Eritropoietin, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol, oral esansiyel aminoasit

preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri

3) 4.2.10 – Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri

4) 4.2.33 – Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

5) 4.2.1 – Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte),

abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab ve vedolizumab kullanım ilkeleri”

Konu hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen görüşmelerde alınan bilgiler doğrultusunda meslektaşlarımız için kolaylaştırıcı olması açısından, raporlarının 31.12.2021 tarihine kadar yenilenmesi gereken ilaçların yer aldığı ve Birliğimiz tarafından hazırlanan liste ekte yer almaktadır.

Konu hakkında bu kez Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde 06.12.2021 tarihinde yayımlanan “İlaç Raporları Hk.” konulu duyuru ile,

Kurum internet sayfasında 29.11.2021 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında yer alan ilaçlar için, yenilenmiş raporlarla 01.01.2022 tarihinden itibaren 418-Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini uygulaması ile reçete karşılanamayacağı,

“4.2.33-Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri” maddesi kapsamındaki ilaçlardan “4.2.33.D-Göz Hastalıkları Tedavisinde Kullanılan Diğer İlaçlar” (1) Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları ve (2) Keratitis sicca (kuru göz sendromu) veya kerato konjunktivitis sicca tedavisinde kullanılan suni göz yaşları alt bentlerinde yer alan ilaçların duyuru kapsamında bulunmadığı bildirilmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

31.12.2021 tarihine kadar raporları yenilenmesi gereken ilaç listesine ulaşmak için tıklayınız.

SGK-Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında Duyuru