Ana Sayfa Ekonomi KPMG Türkiye, Sağlık Ve İlaç Sektörüne Yön Veren Trendler

KPMG Türkiye, Sağlık Ve İlaç Sektörüne Yön Veren Trendler

KPMG Türkiye’nin “Sağlık ve İlaç Sektörel Bakış” raporunda yer alan rakamlara göre küresel sağlık harcamalarının 2025 yılında 11,3 trilyon dolara, ilaç pazarının ise 1,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Sağlık ve ilaç sektöründe yükselen trendlerin aktarıldığı raporda sektörde biyosensörler ve medikal giyilebilirler, veri analitiği ve yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve metaverse gibi teknolojilerin kullanımına dair çarpıcı rakamlara da yer veriliyor.

KPMG Türkiye tarafından yayımlanan “Sağlık ve İlaç Sektörel Bakış” 2023 yılı raporunda; sağlık ve ilaç sektöründe yükselen trendler, sektördeki dijitalleşme, uluslararası vergi gelişmelerinin sağlık ve ilaç sektöründe olası etkileri, sağlık ve ilaç sektöründe sürdürülebilirlik, çevresel faktörler ve yönetişim gibi konular mercek altına alınıyor.

Raporda yer alan verilere göre sağlık ve ilaç sektörü dünyada dijital teknolojilerinin de gelişmesiyle büyümeye devam ediyor. Küresel sağlık harcamalarının 2025 yılında 11,3 trilyon dolara ilaç pazarının ise 1,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Pazarın büyümesinin yanı sıra dijital sağlık ve ilaç çağı da sağlık hizmetlerinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Sektördeki dijitalleşme; giyilebilir teknolojiler ve büyük veri, daha hızlı ve doğru teşhisler, kişiselleştirilmiş tedaviler ve hastaların yaşam kalitesinin artması gibi faydalar sunuyor.

KPMG Türkiye Sağlık ve İlaç Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Başak Diclehan hazırladıkları raporla ilgili değerlendirmesinde, “Son yıllarda sağlık ve ilaç sektörü, teknolojideki gelişmeler, verilerin çoğalması, uzaktan bakımın yükselişi, değişen tüketici davranışları, COVID-19 pandemisi ve yeni oyuncuların girişiyle önemli bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümün bir parçası olarak şirketler değişen pazar koşullarına uyum sağlamaya çalıştıkça hem hastalara hem de sağlık sistemlerine değer katabilecek yenilikçi iş modelleri de ortaya çıkıyor. Rekabetçi kalabilmek ve hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilaç şirketleri yenilikçi ortaklıklar geliştirmek, dijital teknolojilere yatırım yapmak ve hasta merkezli bir yaklaşıma odaklanmak gibi yeni çalışma yöntemlerini değerlendiriyor. Sağlık ve ilaç sektöründeki bir diğer yenilik ise hasta sonuçlarını iyileştirmek için dijital teknolojilerin kullanılması. Hazırladığımız bu raporda tüm bu konular hakkında derinlemesine bir bakış sunarak sağlık ve ilaç sektörünün geleceğine ışık tutmayı amaçladık.” dedi.

KPMG’nin raporunda sağlık ve ilaç sektörüne yön veren trendlerden öne çıkanlar şu şekilde:

Sağlık sektöründe yükselen trendler

 • Merkezi olmayan sağlık verileri benimseniyor: Sağlık endüstrisindeki iş modellerinin dönüşümünün ilk örneği olarak sağlık verilerinin merkezîleştirmesinin terk edildiği ve merkezi olmayan sağlık verilerinin benimsendiği yeni bir iş modeline geçiş görülüyor. Bireyler ve sağlık kuruluşları tarafından üretilen sağlık verilerindeki patlama, merkezi olmayan sağlık veri modelleri için fırsatlar yaratıyor.
 • Dijital izleme ile uzaktan bakım gelişiyor: Bir diğer trend olan uzaktan bakım, sağlık hizmetlerinin sunulma şeklini dönüştürüyor. Sanal bakım üniteleri, giyilebilir ve implante edilebilir monitörler ve sanal asistanlar uzaktan bakımı mümkün kılan temel teknolojiler olarak ortaya çıkıyor. Bunlarla beraber web tabanlı veya mobil uygulamalar uzaktan izleme için yaygın olarak kullanılıyor.
 • Teletıp uygulamaları yaygınlaşıyor: Sağlık sektöründe, hasta bakımını ve alınan sonuçları iyileştirmek için teknolojiden yararlanan yeni iş modellerinden biri olan teletıp ve tıbbı konsültasyon tedavinin uzaktan sağlanmasına olanak tanıyor. Bireyler, kendi evlerinin konforunda sağlık hizmetlerine erişebilme imkânı bulup doktorun ofisine veya hastaneye yüz yüze gitmeye ihtiyaç duymadan sağlık hizmeti alabiliyor.
 • Yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanımı artıyor: Teletıp ve dijital izlemeye teknolojilerine ek olarak yapay zekâ ve makine öğreniminin kullanımı, özellikle ilaç keşfi, kişiselleştirilmiş tıp ve operasyonel verimlilik alanlarında olmak üzere sağlık sektöründe giderek yaygınlaşıyor.

İlaç sektöründe yükselen trendler

 • İş birlikleri ve ortaklıklar yükseliyor: Önümüzdeki yıllarda ilaç endüstrisinde iş birliği ve ortaklıkların giderek daha fazla önem kazanması bekleniyor.
 • İlaç sektöründe e-ticaret ivme kazanıyor: E-ticaret, hastalara doğrudan kapılarına kadar teslim edilebilen reçetelere rahat ve erişilebilir erişim sağlayarak eczaneye yüz yüze ziyaret ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca, e-ticaret daha rekabetçi bir pazar yaratma ve ilaç fiyatlarını düşürme potansiyeline de sahip. E-ticaret platformları, hastalara kişiselleştirilmiş öneriler ve destek sağlamak için dijital araçları ve analitiği kullanabilir, bu da ilaç bağlılığını ve genel sağlık sonuçlarını iyileştirebilir.
 • Dijital terapiler ilaç sektörünü etkiliyor: Son tıbbi gelişmeler, giyilebilir cihazlar, teknoloji platformları, veri toplama ve yapay zekâ destekli gerçek zamanlı analitikler sayesinde güçlenen dijital terapiler, ilaç şirketleri ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının sağlık hizmetlerini nasıl sunup özelleştirdiklerini ve önemli eksiklikleri nasıl kapattıklarını hızla değiştiriyor. 2027 yılına kadar dijital terapilerin küresel olarak yaygınlaşması ve pazar hacmini büyütmesi bekleniyor.

Dijitalleşme hız kazanıyor
KPMG Türkiye’nin raporunda sağlık ve ilaç sektöründeki dijitalleşmenin giyilebilir teknolojiler ve büyük veri gibi teknolojilerin de etkisi ile hız kazandığına da yer veriliyor. Raporda dünyada en çok ön plana çıkan bazı dijital sağlık fırsatları şu şekilde sıralanıyor:

 • Telemedisin: Telemedisin, uzaktan sağlık hizmetleri sunarak hastaların ve sağlık çalışanlarının mekânsal sınırlamalarını ortadan kaldırıyor. 2019 yılında global telemedisin pazarının değeri 45,5 milyar dolar iken 2026 yılına kadar 175,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
 • Biyosensörler ve medikal giyilebilirler: Biyosensörler ve medikal giyilebilir cihazlar, sürekli sağlık izlemesi sağlayarak hastaların ve doktorların gerçek zamanlı tıbbi verilere erişmelerine olanak tanıyor. Sağlık ve fitness takibi amacıyla kullanılan giyilebilir cihazların pazar büyüklüğü 2019 yılında 29,6 milyar dolar iken bu rakamın 2023 sonunda 84,4 milyar dolara çıkması bekleniyor.
 • Veri analitiği ve yapay zekâ: Sağlık sektörü her saniyede üstel olarak artan bir veri patlaması yaşıyor. Kaydedilen her veri, birleşerek büyük veriyi oluşturuyor. Bugün dünyadaki veri hacminin yaklaşık yüzde 30’u sağlık sektörü tarafından üretiliyor. 2025 yılında bu hacmin yüzde 36’lara çıkması bekleniyor.
 • Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve metaverse: Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin sağlık sektöründeki pazar büyüklüğü 2019 yılında 2,07 milyar dolar iken 2026 yılına kadar 30,7 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Raporda yer alan tüm konuların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.