Ana Sayfa Tıp&Sağlık Koroner Kalp Hastalığının Yeni Potansiyel Biyobelirteçleri Keşfedildi

Koroner Kalp Hastalığının Yeni Potansiyel Biyobelirteçleri Keşfedildi

Alman Diyabet Araştırma Merkezi ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen son araştırmalar, tip 2 diyabeti olan ve olmayan bireylerde koroner kalp hastalığı gelişme riskini öngören yeni protein biyobelirteçlerini belirledi. Bu buluş, hastalığın mekanizmalarına ve potansiyel önleme ve tedavi yollarına dair yeni bilgiler sunuyor.

Alman Diyabet Araştırma Merkezi (DZD), Helmholtz Münih ve Münih Ludwig-Maximilians-Üniversitesinden (LMU) bilim adamları, hem diyabetli hem de diyabetik olmayan kişilerde KKH’nin başlangıcıyla bağlantılı yeni protein biyobelirteçleri keşfettiler.

Association of plasma proteomics with incident coronary heart disease in individuals with and without type 2 diabetes: results from the population-based KORA study

Araştırmacılar, çalışmaları için Augsburg Bölgesindeki Kooperatif Sağlık Araştırmalarından (KORA) elde edilen verileri kullandılar. Doğrulama kohortu, 6,9 yıllık takip sırasında KORA-Age1 çalışmasından 70 KKH vakası (T2D olan ve T2D olmayan grupta sırasıyla 19’a karşı 51 vaka) ile 888 katılımcıyı içerdi.

Deneklerin kan örneklerini, kardiyovasküler hastalık ve inflamasyonla ilişkili 233 plazma proteini açısından test ettiler.

Araştırmacılar böylece diyabetli bireylerde KKH vakasıyla ilişkili iki protein ve başlangıçta T2D olmayanlarda 29 protein tanımladılar. Bu proteinlerden altısı, KKH için yeni adaylardır.

Bu çalışmanın sonuçları, T2D hastalarında KKH patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmakta ve bu ciddi komplikasyonun önlenmesi ve tedavisine yönelik potansiyel yeni yaklaşımlar sunmaktadır.

Bu alanda daha fazla araştırmanın önemi vurgulandı.