Ana Sayfa Tıp&Sağlık Hızlı Konuşmak Yaşlandıkça Daha İyi Beyin Sağlığıyla Bağlantılı

Hızlı Konuşmak Yaşlandıkça Daha İyi Beyin Sağlığıyla Bağlantılı

Yaşlandıkça, kullanmak istediğimiz kelimeleri tam olarak hatırlamanın daha fazla zaman aldığını gözlemlemeye başlayabiliriz. Bu durum bilişsel bozulma ve demans riskiyle ilgili endişeleri artırabiliyor.

Cognitive components of aging-related increase in word-finding difficulty

Baycrest ve Toronto Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, konuşma hızının beyin sağlığının, yaşlanmanın normal bir parçası gibi görünen kelime bulma zorluğundan daha önemli bir gösterge olduğunu öne sürüyor. Bu, sağlıklı yetişkinler arasında doğal konuşma ve beyin sağlığı arasındaki farklılıkları inceleyen ilk çalışmalardan biridir.

Çalışmada yaşları 18 ile 90 arasında değişen 125 sağlıklı gönüllü üç farklı değerlendirmeye tabi tutuldu.

İlki, kulaklıktan duydukları dikkat dağıtıcı kelimeleri göz ardı ederek resimlerle ilgili soruları yanıtlamaları gereken bir resim adlandırmaları istendi.

İkincisinde katılımcıların her biri 60 saniye boyunca iki karmaşık resmi anlatırken kaydedildi. Dil performansları daha sonra Yapay Zeka tabanlı yazılım kullanılarak analiz edildi. Araştırmacılar, her bir katılımcının ne kadar hızlı konuştuğunu ve ne kadar duraksadığını inceledi.

Son olarak, araştırma katılımcıları yaşla birlikte azalma eğilimi gösteren ve demans riskiyle bağlantılı olan zihinsel yetenekleri, yani çelişkili bilgileri yönetme, odaklanmayı sürdürme ve dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınma yeteneği olan yürütücü işlevi değerlendirmek için standart testleri tamamladılar.

Beklendiği gibi, kelime bulma hızı da dahil olmak üzere pek çok yetenek yaşla birlikte azaldı. Şaşırtıcı bir şekilde, bir resmi tanıma ve adını hatırlama yeteneği yaşla birlikte kötüleşse de, bu durum diğer zihinsel yeteneklerdeki bir düşüşle ilişkilendirilmedi.

Katılımcıların resimleri ne kadar hızlı isimlendirebildikleri, genel olarak ne kadar hızlı konuştuklarını öngördü ve her ikisi de yürütme işleviyle bağlantılıydı. Başka bir deyişle, beyin sağlığıyla en güçlü bağlantıyı gösteren sözcükleri bulmak için duraklamalar değil, duraklamaları çevreleyen konuşma hızıydı.

Her ne kadar birçok yaşlı yetişkin kelimeleri aramak için duraklama ihtiyaçları konusunda endişe duysa da, bu sonuçlar bunun yaşlanmanın normal bir parçası olduğunu gösteriyor. Öte yandan, duraklamadan bağımsız olarak normal konuşmanın yavaşlaması, beyin sağlığındaki değişikliklerin daha önemli bir göstergesi olabilir.

Gelecekteki çalışmalarda, araştırma ekibi aynı testleri bir grup katılımcıyla birkaç yıl boyunca gerçekleştirerek, hızlı konuşmanın bireyler için yaşlandıkça beyin sağlığının gerçekten öngörücüsü olup olmadığını incelemek istiyor.