Ana Sayfa Manşet KOBİ’ler için Sürdürülebilir Çözüm Önerileri

KOBİ’ler için Sürdürülebilir Çözüm Önerileri

Ali Rıza Değer

Merhaba Sevgili Dostlarım,

Aile Şirketleri için çözüm önerileri ve sürdürülebilirlik + Aile Anayasası konularında daha önce kaleme aldığım makalelerimden yola çıkarak, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen, KOBİ ler için hazırlanan destek paketleri haberleri üzerine, dikkatinizi bu konuya çekmek istedim.

Dünya Gazetesinde yer alan Merve Yiğitcan’ın “Tahsilat Sorunu Piyasayı Kilitliyor” başlıklı yazı ‘Rekor düzeye inen negatif faizlere rağmen, kredi büyümesinde gözlenen sert düşüşle birlikte piyasanın tahsilat sorunu da giderek büyüyor. Borcunu çevirmekte zorlanan bazı işletmelerin tabela değiştirme yoluna gittiği, bazı şirketlerde de tasfiye ya da konkordato eğilimlerinin çok arttığı belirtiliyor. Yılsonuna doğru, ciddi sıkıntıların gündeme geleceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, KOBİ alacaklarının tahsilatında sürecin aşağı çekilmesini ve güçlü bir KGF desteği açıklanmasını bekliyor.’ şeklinde, ülkemizin ekonomik gerçeklerini net olarak ortaya koyuyor!

Bunun yayında, İstanbul Sanayi Odası; Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına destek olmak amacıyla hazırladığı Yatırım Teşvik Bültenlerinin 2022 Yılı verilerini yayınladı.Üç’er aylık dönemleri kapsayan bu yatırım teşvik bültenleri ile Ar-Ge + Ur-ge içeriği yüksek katma değerli projelerle, yerli ve yabancı yatırımcıların özendirilmesi + üretim ve istihdam artışı ile ihracatın da artırılmasına katkı, hedefleniyor. (İSO Teşvik Masası Koordinatörlüğü)

Daha sonra ise; TC Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerin finansman ihtiyaçları için “Hazine Destekli Kefalet Paketi”nde, teknik çalışmaların sürdüğü ve kullandırım koşulları ile diğer detayların daha sonra duyurulacağı belirtiliyordu!

Diğer yandan da, özellikle KOBİ’lerimiz için; KOSGEB başta olmak üzere, Kalkınma Ajansları + Tübitak + Ar-Ge + Ur-Ge Projeleri gibi başka destek programları da, iş dünyamızda yer almaya devam ediyor! Tüm bu destek programlarında da; her zaman olduğu gibi özellikle teknolojik yatırımlar ile dönüşüm ve dijitalleşme ön plana çıkıyor!..

Artık önümüzdeki dijital çağda, e-ticaret ve e-ihracatın önemini, zaten hepimiz biliyoruz! Tüm KOBİ’lerimizin, sektörlerini yakından takip ederek, gerekli dijital dönüşümlerle, yollarına devam etmeleri önemli!

Dijital pazarlama ve satış, yeni teknolojiler ve yapay zekânın ortaya çıkmasıyla birlikte, adım adım değişiyor. Ve bu teknolojileri yakından takip ederek çalışma alanınıza uygulayacak genç beyinlere ihtiyaç duyuluyor. Onun içinde daha mutlu bir gelecek için; gençlere değer vermek ve biraz da toleranslı olmak gerekiyor.

Ancak unutmamak gerekiyor ki, “Gençler”; hem yaşamı hem de iş hayatını daha anlamlı ve doya doya yaşamak istiyor. Aşırı baskıya ve aşırı kontrole hiç sıcak bakmıyor. Özellikle 2. + 3. Kuşaklara ulaşmış KOBİ’lerde veya aile şirketlerinde; ilk fırsatta, yaşamlarını yurt içinde veya dışında başka şirketlerde sürdürmek üzere “Sessiz İstifalar” başlıyor. 1. Kuşak patronlar veya üst düzey yöneticiler olarak, değişme sıcak bakmalı ve gelişmeliyiz. Gençlerimiz, her konuda bize uymak zorunda değil! Onların fikirlerine değer vermek ve de önlerini açmak, geleceğe ışık tutmak gibi bir şey!..

Öncelikle gençleri geliştirmek ve teşvik etmek, işlerini doğru yapmaları kadar, yaptıkları işin sağladığı katkıların farkında olmalarını sağlamak; ürünlere, hizmetlere ve şirket kültürüne yansıyacak, farklılıklar yaratacaktır… Demek istiyorum!

Bunun içinde özellikle, KOBİ’ler için sürdürülebilir çözüm önerilerinin başında; gerekiyorsa yeni bir iş planı ile etkili ve saygılı bir iletişim ve de düzenli bir geri bildirim sistemi gerekiyor.

Tabii bu arada, çalışanları tanımlayan yaka renklerine (Beyaz Yaka, Mavi Yaka, Gri Yaka, Vs), son dijital gelişmelerle dâhil olan “Mobil Yaka” (Webrazzi / Gözde Ulukan – Tuba Ergün Data Market) tanımlamasını ve esnek çalışma şekillerini de, unutmadan!

Dolayısıyla, çalışanların aidiyet duygularını artırmak ve korumak, ücretler ve yan haklar gibi konuları değişken ekonomik dengeler içinde mantık çerçevesinden ayrılmadan yönetebilmek, çevik yönetim (İş akış planının her aşamasında, çalışanların aktif olarak işin içine dâhil edildiği yönetim ve yazılım teknikleri…) yaklaşımını, SWOT + PEST + Risk Analizi sonrası, tehditleri ve fırsatları yeniden gözden geçirerek işletmenin tamamına yayabilmek, tüm üstdüzey yönetim kadroları için, özellikle mevcut durum analizi yaparken, öncelikli bir hal alıyor.

Bunların yanında, özellikle birlikte çalıştığınız genç kuşaklarında fikirlerini ve katkılarını alarak;

*) Hibrit çalışmaya ve çalışanların iletişim entegrasyonuna önem vermek…

*) İş akış planına göre, ekiplerin yapılandırılması ve etkileşimi netleştirmek…

*) Nakit akış tablosuna göre, finansal planlamalarla dönemsel bütçeleri oluşturmak…

*) İşlevsel ve sürekli güncellenen, mobile uyumlu bir web sitesine sahip olmak…

*) Sosyal medyada yer alarak, ilginç içeriklerle iletişim kurmak ve reklam yapmak…

*) İşletmenizle ilgili teknolojik altyapı ile dijital dönüşümde rakiplerden geri kalmamak…

*) Tüketicilerinizin, ürün veya hizmetlerinize, tüm satış noktalarında ulaşmasını sağlamak…

*) Satış sonrası hizmetlerde ve şikâyet yönetiminde, acil çözümlerle dürüst hareket etmek…

Gibi konularda şirketinizin vitrinini oluşturmak, sizinde sektörel tecrübe kaynaklı katkılarınızla tüm KOBİ’lerimiz için, her zaman sürdürülebilir çözüm önerilerinin, en başında yer almakta!

Ayrıca; yöneticilik ve özellikle liderliği de, çok iyi özümsemek ve tanımlamak gerekiyor!..
Örnek olarak; Southwest Airlines’ın (Florida USA) merhum CEO’su James Parker’ın; “Misyonu tanımlamak ve başkalarına açıklamak, hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda önderlik etmek, ekipleri doğru araçlarla donatmak, vizyoner bir özsaygıyla çalışanları motive etmek ve onlara ilham vermek, hem pozitif – hem de negatif geribildirimde bulunmak ve son olarak da insanların önlerini açıp destekleneceklerine dair tam güvence sunarak – onlara yetki vermek, problemlere çözüm üretmek ve başarıları kutlamak” şeklindeki tanımından yararlanabiliriz!

Yani; bir işyeri sahibi veya üst düzey yönetici olarak, çalışanlarınızdan “Neler alabilirim?” demenizin yanında, ben onlara “Neler verebilirim?” diye düşünmeye başladığınız anda, ekip çalışmalarınızda pozitif gelişmelerin olağanüstü bir hızla arttığını net bir şekilde göreceksiniz

Tabii bu durum, tüm sosyal ilişkileriniz için de geçerli!.. Aklınızda bulunsun! 🙂

Ayrıca; “Hedefler İçin İş Dünyası Platformu”, kurucu kuruluşları TÜRKONFED + UNDP (BM Kalkınma Programı) + VİSA’nın iş birliğiyle, 30 Banka ve E-Para kuruluşunun da desteğiyle, 2019 yılında hayata geçirilmiş olan “İşimi Yönetebiliyorum Projesi”, KOBİ’lerimizin mevcut kapasitelerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlamak + Uluslararası rekabet güçlerini artırmak + İşletmelerin problemlerine – sürdürülebilir çözümler üretmek kapsamında, ücretsiz proje eğitimlerine çeşitli şehirlerimizde düzenli olarak devam etmekte!

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda çıkarılan yasa ile 13.01.2011 tarih ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88. Maddesine eklenen 6. Fıkrayla beraber KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) sürdürebilirlik alanında, yetkili otorite olarak belirlendi.

Bu madde ile Kamu Gözetim Kurumu; belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için, uygulamada birliğe ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların, uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde, TSRS Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını, belirlemeye ve yayımlamaya yetkili olacak!..

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri + BM Küresel İlkeler Sözleşmesi + COP İklim Değişikliği Konferansları Kararları gibi detayları da içeren bu raporlama standartları taslak çalışmalarına, KGK web sitesinden ulaşmak mümkün!

Daha mutlu bir gelecek için, sağlık ve mutlulukla yolunuz her zaman açık olsun!..

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER