Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine

Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine

Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere, TİTCK Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuzunun (Rev.07) 4.4’ncü maddesi uyarınca araştırmaların ilerleme durumları yıllık bildirimler ile takip edilmektedir. Araştırmalarda yapılan yıllık bildirimler takvim yılı esas alınarak takip eden bir sonraki yılın 31 Ocak tarihine kadar bildirilir. Bu bağlamda;

01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri kapsayan yıllık bildirimlerin 31.01.2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

01.01.2023 tarihi itibari ile; Kurum tarafından izin verilmiş ve devam eden (sonlanım bildirimi Kuruma sunulmamış) tüm araştırmalar için yıllık bildirim yapılması zorunludur.

Yıllık bildirimler Kuruma sunulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  1. Klinik Araştırmalar Modülüne kayıtlı araştırmalar

–        Klinik Araştırmalar Modülüne kayıtlı araştırmalara ait yıllık bildirimler Modül üzerinden yapılacaktır.

–        Modül üzerinden sunulan yıllık bildirimler de yıllık bildirim formunun sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Modüldeki bilgiler doldurularak bildirim gerçekleştirilir. Yıllık bildirim formu sunulması halinde bu formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

–       Modül üzerinden sunulan yıllık bildirimler “Yıllık Bildirim Modül İşlemleri Bilgi Notuna uygun olarak gerçekleştirilir. Sadece üst yazı sunulması ve Modüldeki bildirimin doldurulması yeterlidir. Üst yazı örneğine Klinik Araştırmalar sayfasından ulaşılabilir.

  1. Klinik Araştırmalar Modülüne kayıtlı olmayan araştırmalar

–        Klinik Araştırmalar Modülüne kayıtlı olmayan araştırmalara ait yıllık bildirimler; yıllık bildirim formu kullanılarak Elektronik Başvuru Sistemi Genel Evrak Başvurusu üzerinden sunulacaktır.

–        Üst yazı ve yıllık bildirim formunun sunulması yeterlidir. Üst yazı ve form örneğine Klinik Araştırmalar sayfasından ulaşılabilir.

İlgililere önemle duyurulur.

TİTCK