Ana Sayfa Biyoteknoloji Kişiselleştirilmiş mRNA Aşıları, Pankreas Kanseri Tedavisinde Umut Sunuyor

Kişiselleştirilmiş mRNA Aşıları, Pankreas Kanseri Tedavisinde Umut Sunuyor

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, BioNTech ve Genentech’teki araştırmacılar, pankreatik duktal adenokarsinomu (PDAC) hedefleyen bağışıklık tepkilerini artırmak için T hücrelerini uyaran bireyselleştirilmiş mRNA aşıları geliştirmek için bir araya geldi.

Her hastanın tümörüne göre uyarlanmış mRNA kullanan aşı, onu alanların yarısında en ölümcül kanser türlerinden birinin geri dönmesini engellemiş olabilir.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde (MSKCC) cerrah-bilim adamı olan Vinod P. Balachandran, uzun yıllardır iki soruyu anlamaya çalışmak için nadir bir pankreas duktal adenokarsinomu (PDAC) kohortu üzerinde çalışıyor. Birincisi, standart tedavi alan PDAC hastalarının yaklaşık %90’ı 18 ay içinde öldüğüne göre, nadir bir PDAC hasta kohortu nasıl hayatta kalıyor? İkincisi, bunu belirli terapilerle tekrarlamanın bir yolu var mı?

Balachandran , 2017’de yayınlanan önceki çalışma hakkında GEN’e şunları söyledi: “Bu hastaların [pankreas] kanserine karşı spontan bağışıklık tepkileri ürettiklerini keşfettik, bu nedenle bağışıklık sistemleri diğer hastalara kıyasla kanserlerini çok benzersiz bir şekilde tanıyabiliyor.” Balachandran, “Bu, T hücreleri tarafından görülen neoantijenlerin kanserdeki mutasyonlardan üretildiğini ve bu neoantijenlerin, bu uzun süreli hayatta kalanların bu kadar uzun süre yaşamalarına potansiyel olarak katkıda bulunduğunu düşündük” dedi.

Bu bulgular, Balachandran’ın bu neoantijenleri pankreas kanseri hastalarına aşı olarak uygulayıp uygulayamayacağını merak etmesine neden oldu. Bu nedenle, 2019 yılının Kasım ayında Balachandran, 18 aylık bir Faz I klinik denemesinde cerrahi olarak çıkarılan PDAC tümörlerinden bir adjuvan bireyselleştirilmiş mRNA neoantijen aşısı (autogene cevumeran) geliştirmek ve test etmek için BioNTech ve Genentech ile işbirliği yapan bir araştırma ekibine liderlik etti. Sonuçlar, 18 aylık medyan takipte, aşı ile genişlemiş T hücreleri (yanıt verenler) olan hastaların, aşı ile genişlemiş T hücreleri olmayan hastalara (yanıt vermeyenler; 13,4) kıyasla daha uzun bir medyan nükssüz hayatta kalma süresine (ulaşılmadı) sahip olduğunu gösterdi. ay). Bu, otojen cevumeran’ın – bakım standardı kontrol noktası inhibitörü (atezolizumab) ve bir kemoterapi kokteyli (mFOLFIRINOX) ile kombinasyon halinde olduğunu düşündürmektedir. Gecikmiş PDAC nüksü ile ilişkili olabilecek önemli T-hücresi aktivitesini indükler.

Nature dergisinde “ Kişiselleştirilmiş RNA Neoantijen Aşıları, Pankreas Kanserinde T Hücrelerini Uyarıyor ” başlıklı araştırma makalesi yayınlandı ;
(tamamı için kaynağa bknz)

NATURE / Personalized RNA neoantigen vaccines stimulate T cells in pancreatic cancer

Atezolizumab ve mFOLFIRINOX ile kombinasyon halinde üridin mRNA-lipopleks nanoparçacıklarına dayanan bireyselleştirilmiş bir neoantijen aşısı olan adjuvan otojen cevumeran’ın güvenli, uygulanabilir olduğunu ve rezeke edilebilir PDAC’li seçilmemiş hastaların %50’sinde önemli ölçüde neoantijene özgü T hücreleri ürettiğini gösterdik. Aşı ile genişletilmiş T hücreleri, aşılama sonrası mFOLFIRINOX tedavisine rağmen 2 yıla kadar dayanıklıydı. Aşı ile genişletilmiş klonları izlemek için yeni bir yöntemi içeren bağışıklık tepkisi analizimizin odak noktası olan yüksek büyüklükteki aşı kaynaklı T hücresi yanıtları, gecikmiş PDAC nüksü ile ilişkilidir. Sınırlı numune boyutuna rağmen, bu erken sonuçlar, PDAC’de bireyselleştirilmiş mRNA neoantijen aşılarına ilişkin daha büyük çalışmaları garanti eder.

görsel