Ana Sayfa Manşet “Kanser tedavisine ve bakımına erişimin herkes için eşit olduğu bir dünya”

“Kanser tedavisine ve bakımına erişimin herkes için eşit olduğu bir dünya”

Acıbadem MAA Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Özlem Er

4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık Günü vesilesiyle Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (UICC) dünya çapında farkındalığı artırarak, eğitimi iyileştirerek ve kişisel, kolektif ve hükümet eylemlerini hızlandırarak, milyonlarca kansere bağlı ölümü önlemek, kanser tedavisine ve bakımına erişimin herkes için eşit olduğu bir dünyayı yeniden hayal etmek için hep birlikte çalışma çağrısında bulunuyor. Sosyal konum veya diğer sosyal veya ticari olarak belirlenmiş koşullar tarafından yaratılan engeller veya sınırlamalar olmadan herkesin tam sağlık potansiyeline erişme fırsatına sahip olduğu zaman sağlık eşitliğine ulaşmak mümkün olur.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 185 ülkede yılda 20milyona yakın insan yeni kanser tanısı almaktadır. En sık görülen kanserler meme, akciğer, kolon ve rektum (kalın barsak), prostat ve mide kanserleridir. Kanser, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve 2020’de yaklaşık 10 milyon ölüme veya yaklaşık altı ölümden birine neden olmuştur. Kansere bağlı ölümlerde ilk sırada akciğer kanseri vardır, bunu kolorektal (kalın barsak), karaciğer, mide ve meme kanseri takip etmektedir.

Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri tütün kullanımı, yüksek vücut kitle indeksi, alkol tüketimi, az meyve ve sebze alımı ve fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İnsan papilloma virüsü (HPV) ve hepatit gibi kansere neden olan enfeksiyonlar, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kanser vakalarının yaklaşık %30’undan sorumludur. Birçok kanser erken teşhis edilir ve etkili bir şekilde tedavi edilirse yüksek oranda başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Genel olarak, kanser insidansı daha gelişmiş ülkelerde daha yüksektir, ancak birçok düşük gelirli ülkede kanser oranları artmaktadır. Genel olarak, kanser vakalarının sayısı ve yaşa standardize edilmiş kanser oranı daha gelişmiş ülkelerde daha yüksektir. 2020’de insani gelişmenin düşük olduğu bölgelerde 115,7 ile karşılaştırıldığında, çok yüksek insani gelişmenin olduğu bölgelerde 100.000 kişi başına tahmini 295,3 kanser vakası vardı.

Kanserlerin %30 ila 50’si risk faktörlerinden kaçınılarak ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejileri uygulanarak önlenebilir. Kanser yükü, kanserin erken teşhisi ve kanser gelişen hastaların uygun tedavi ve bakımı yoluyla da azaltılabilir. Erken teşhis ve uygun şekilde tedavi edilirse birçok kanserin iyileşme şansı yüksektir.

Kanser riski şu şekilde azaltılabilir:
Tütün kullanmamak;
Sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak;
Meyve ve sebzeler de dahil olmak üzere sağlıklı beslenmek;
Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak;
Alkol tüketiminden kaçınmak veya azaltmak;
Aşı tavsiye edilen bir gruba aitseniz, HPV ve hepatit B’ye karşı aşı olmak;
Ultraviyole radyasyona maruz kalmaktan (esas olarak güneşe ve suni bronzlaşma cihazlarına maruz kalmaktan kaynaklanır) kaçınmak ve/veya güneşten korunma önlemleri kullanmak;
iyonlaştırıcı radyasyona mesleki maruz kalmanın en aza indirilmesi; ve radon (uranyumun doğal bozunmasından üretilen ve binalarda – evlerde, okullarda ve işyerlerinde birikebilen radyoaktif bir gaz) dahil olmak üzere, dış hava kirliliğine ve iç mekan hava kirliliğine maruz kalmanın azaltılması.

Küresel olarak, sağlık sistemlerinin kanser tedavisindeki gecikmelerle ilgili sorunları var ve bu tür gecikmelerin bir hastanın akıbeti üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği zaten geniş çapta kabul ediliyor. Ancak teşhisten tedavinin alınmasına kadar olan gecikmelerin mortalite üzerindeki kesin etkisi tam olarak analiz edilmemiştir. Tedavi gecikmesinin sonuçlar üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması ihtiyacı, COVID-19 salgını sırasında odak noktası haline geldi çünkü birçok ülke elektif kanser cerrahisi ve radyoterapinin ertelenmesinin yanı sıra sistemik tedavilerin kullanımında azalmalar yaşarken, sağlık sistemleri kaynakları pandemiye hazırlanmaya yönlendirdi. Bir yıl boyunca meme kanseri olan tüm hastalar için 12 haftalık bir cerrahi gecikme (örneğin, COVID-19 karantinası ve iyileşme sırasında), Birleşik Krallık’ta 1.400, Amerika Birleşik Devletleri’nde 6.100, Kanada’da 700 ve Avustralya’da 500 fazla ölüme yol açacaktır. “Bu sonuçların ışığında, kanser tedavisinin başlatılmasındaki sistem düzeyindeki gecikmeleri en aza indirmeye odaklanan politikalar, nüfus düzeyinde hayatta kalma sonuçlarını iyileştirebilir.” Türkiye’de hastanelerde COVİD döneminde kanser hastalarının tedavisine ara verilmemesi ve öncelikli kabul edilmesi önemli bir gelişme olmuştur. Ancak bazı hastalar başvurmaktan çekindikleri için günümüzde gecikmiş olarak hastanelere gelmekte ve ileri evrede tanı almaktadır.

Kanserin önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi konusunda çığır açan gelişmeler olmaktadır. Kendiniz, sevdiğiniz insanlar ve dünya için kanserin etkisini azaltma gücüne sahipsiniz. Dünya Kanser Gününde çevrenizdeki insanların kanser konusunda bilgilerini artırmalarını ve kanserden korunma konusunda bilinçlenmelerini sağlayarak başlayabilirsiniz.

Prof Dr Özlem ER
ACIBADEM Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı