Ana Sayfa Manşet Kanada Sağlık Sisteminde Bekleme Süreleri

Kanada Sağlık Sisteminde Bekleme Süreleri

Tevfik Bulut

Sağlık sistemlerinde öne çıkan sorunlarından biri de sağlık hizmetlerine erişimde yaşanmaktadır. Hasta bekleme süreleri de bu kapsamda değerlendirilebilir. Örneğin, Kanada sağlık sisteminde yaşanan sorunlardan biri de hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişimde karşılaşılan uzun bekleme süreleridir. Bağımsız düşünce kuruluşu Fraser Enstitüsü’nün araştırması Kanada’nın sağlık hizmeti bekleme sürelerinin 2022’de 27,4 haftaya ulaştığı (şimdiye kadar kaydedilen en uzun süre) ve Kanadalıların 1993’teki 9,3 haftalık bekleme süresinden yüzde 195 daha yüksek olduğunu göstermektedir. 2022 yılında bekleme süreleri eyaletlere göre değişmekte olup, en uzun olduğu eyalet Prens Edward Adası olurken, bekleme sürelerinin en az olduğu eyalet Ontario’dur. Eyaletler arasında en kısa bekleme süresi 20,3 hafta ile Ontario’da kaydedilmiştir. Ontario eyaletinde bekleme süresi 2021’de18,5 hafta olarak belirlenmiştir. Prens Edward Adası’nda ise 64,7 hafta ile Kanada’daki en uzun bekleme süresi belirlenmiştir. Tablo 1’de Kanada’da eyaletlere göre hasta bekleme süreleri verilmiştir.

Tablo 1: Kanada Sağlık Sisteminde Eyaletlere Göre Hasta Bekleme Süresi (Hafta), 2021-2022

Kaynak: Fraser Institute

Merkezi Vancouver, Kanada’da bulunan Fraser Enstitüsü’nün Calgary, Toronto ve Montreal’de bölge ofisleri bulunmaktadır. Vergilendirme, sağlık hizmetleri, yerli halk olan aborjin sorunları, eğitim, ekonomik özgürlük, enerji, doğal kaynaklar ve çevre gibi Kanadalıların yaşam kalitesini derinden etkileyen alanlarda hükümet eylemleri hakkında araştırma yapmaktadır.

Bu yılki araştırmanın sonuçlarını COVID-19 pandemisi etkilemiştir. Ancak uzun bekleme sürelerinin temel nedeni olmadığının altı da çizilmiştir.

Hastalar ayrıca çeşitli teşhis teknolojileri için de uzun bekleme sürelerinden mustariptir. 2022 yılında Kanadalılar bilgisayarlı tomografi (BT) taraması için 5,4 hafta, manyetik rezonans (MR) taraması için 10,6 hafta ve ultrason için 4,9 hafta beklemektedir.

Kanada’daki hastaların beklemeye devam ettiği açıktır, tıbbi olarak gerekli tedaviyi almak için ise süre oldukça uzundur. Bekleme sürelerinin uzunluğunun ciddi sonuçları olabilir. Hastalıkların kötüye gitmesi ile birlikte artan maliyet ile olumsuz ekonomik sonuçlar bunlardan sadece birkaçıdır.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

 Tevfik Bulut

https://tevfikbulut.net/

Yararlanılan Kaynaklar