Ana Sayfa Eczacılık Kamu Kurum İskontoları Sorunu

Kamu Kurum İskontoları Sorunu

Eczacı Kamuoyuna

Eczanesinin ekonomisini ayakta tutabilmek uğraşısında olan eczacı, eczanesi üzerinde artan gereksiz mevzuat baskılarının yanında son dönemde giderek artan kamu kurum iskontosunun firma tarafından karşılanmaması ya da dolaylı yoldan karşılanması sorunuyla boğuşuyor.

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “Bedeli Ödenecek İlaçlar” listesinde yer alan ilaçlar için geri ödeme usulleri Sağlık Uygulama Tebliği tarafından belirlenmektedir. Bu tebliğin 4.4.1 maddesi, kamu kurumlan için uygulanacak iskontoyu düzenleyen maddedir ve bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer alan tüm ilaçların üreticileri bu listeye uymakla, kamu otoritesi ise bu sistemin sağlıklı yürümesini sağlamakla sorumludur. Ancak her geçen gün artan sayıda ilaç için üreticiler, kamu kurum iskontosunu ya tamamen veya kısmen uygulamamakta ya da kamu kurum iskontosu ödemesi için ticaret etiğine uymayacak şekilde ve hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde çeşitli prosedürler talep etmektedirler. Daha önce yaptığımız tüm çağrıların duymazdan gelinerek bu uygulamanın yaygınlaşarak devam etmesi, sahada birçok sorunla boğuşan meslektaşlarımıza tüm bu sorunların yanında görevleri olmayan bir sorumlulukla uğraşma zorunluluğu yüklemektedir. Bunun yanında kamu kurum iskontosu uygulanmadan dağıtım kanalından satın alınmış ancak meslektaşlarımız tarafından gözden kaçırıldığı için oluşan sektörel zarar da bilinmemektedir.

-Sosyal Güvenlik Kurumunu konunun direkt muhatabı olarak kamu kurum iskontosu uygulamasının sağlıklı işlemesi için gerekli adımlan atmaya,

-İlaç endüstrisini kamu kurum iskontosu ile ilgili eczacılar üzerinden çözüm üretmekten vazgeçmeye,

-Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetini meslektaşlarının bu önemli sorunu ile ilgili daha somut ve kararlı adımlar atmaya, davet ediyoruz.