Ana Sayfa Tıp&Sağlık Kalp Krizine Yol Açan Nedenler Arasına Uçak Gürültüsü De Eklendi

Kalp Krizine Yol Açan Nedenler Arasına Uçak Gürültüsü De Eklendi

Dünya genelinde yayğın hale gelen Kalp ve Damar hastalıklarının nedenlerini araştıran bilim adamları, fareler üzerinde yaptırkları bir araştırmada, uçak gürültüsüne maruz kalmanın da kalp krizlerine yol açtığını kanıtladı.

Bir Kardiyovasküler hastalık türü olan ve tıbbi miyokard enfarktüsü (MI) olarak bilinen kalp krizinin neden olduğu kalp yetmezliği, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri.

Almanya, Mainz’deki bir Üniversitede yapılan araştırmada, Kardiyovasküler hastalık için risk faktörleri olan  aile öyküsü, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, sigara, obezite, sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik  listesine uçak gürültüsüne maruz kalmak da ekledi.

Gürültünün kalp krizi  riskini artırdıgı kanıtlanmıştı.

Bilim adamları, yapılan önceki çalışmalarda, uçak, karayolu trafiği ve demiryolları tarafından üretilen gürültünün vücudun stres hormonları salmasına neden olarak iltihaplanma tepkisine yol açtığını doğrulamıştı. Ve kardiyovasküler hastalığın belirgin belirtilerinden biri olan kan damarlarının iltihaplanması, bir kişinin kalp krizi  riskini artırdıgı da kanıtlanmıştı.

Fareler dört gün, 24 saat uçak gürültüsüne maruz bırakıldı

Bilim adamları yaptıkları mevcut çalışmada, kalp ve kan damarı iltihabının altında yatan mekanizmaları ve uçak gürültüsüne maruz kalmanın bu mekanizmaları nasıl etkilediğini inceledi. Fareler dört gün, günde 24 saat uçak gürültüsüne maruz bırakıldı. Gürültü ortalama 72 dB (desibel) ve 85 dB’de yüksekliginde verildi. Karşılaştırma için ise, normal bir konuşma 60 ile 70 dB arasında değişirken, çalar saat 70 ila 80 dB’dir ve elektrikli süpürge de 60 ila 80 dB arasında gürültü üreti.

Testler, tek başına gürültüye maruz kalmanın, enflamatuar hücrelerin kalp ve kan damarlarının dokularına yapışmasına neden olduğunu gösterdi.  Daha sonra araştırmacılar, kalbi besleyen ana kan damarlarından birini bağlayarak farelerde bir kalp krizi oluşturdu. Kalp krizinden önce gürültüye maruz kalan fareler, artan bağışıklık tepkisinin neden olduğu, kalp krizi (MI)’den sonra kötüleşen kalp fonksiyonu ve daha geniş bir kalp kası hasarı alanı gösterdi.

Gürültü tek başına kalp fonksiyonunu olumsuz etkiledi

Çalışmada,  gürültünün tek başına kalp fonksiyonunu olumsuz etkileyen inflamatuar bir cevaba yol açabileceğini gösterdi. Bir kalp krizinden sonra, gürültüye önceden maruz kalmak vücudun tepkisini şiddetlendirerek kalp kasında daha fazla hasara ve daha fazla bozulmaya neden oldugu ortaya çıktı.

Araştırmacılar verilerini, 15.000’den fazla kişinin katıldığı uzun vadeli temsili bir nüfus çalışması olan Gutenberg Sağlık Çalışması (GHS) tarafından toplanan verilerlede karşılaştırdı. Yani uçak gürültüsünün farelerde kalp fonksiyonu üzerindeki olumsuz etkileri insanlarda da görüldüğünü kanıtladılar.

Çalışmayı yürüten bilim adamları,  uçak gürültüsüne maruz kalmanın kardiyovasküler inflamasyonu önemli ölçüde artırdığını ve iskemik kalp yetmezliğini şiddetlendirdiğini,  çevresel gürültüye maruz kalmanın ise kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörü olarak kabul edildiğini, çevresel gürültüyü azaltmanın ise  kalp krizi riskini geçiren kişilerin sonuçlarını iyileştirdigini kanıtladılar.

Kaynak: https://newatlas.com/medical/aircraft-noise-increases-risk-heart-attack-worsens-outcome/