Ana Sayfa Manşet Kadınlar Önceliğimiz Vazgeçilmezimizdir

Kadınlar Önceliğimiz Vazgeçilmezimizdir

W- Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel görüşlerini aldık.

G.B.- Tüm dünyada kadınların toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik başarılarını kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir an önce yapılması gerekenler için bir harekete geçme çağrısı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, Birleşmiş Milletler’in; yoksulluğu ortadan kaldırma, dünyamızı koruma ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması hedefiyle oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın da en önemli unsurlarından biri.

Amgen olarak; sadece kadınlara, kız çocuklarına değil tüm farklı kimliklere karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının hem temel insan hakkı, hem de sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu olduğunun bilincindeyiz.

Çeşitliliğe olan bağlılığımız değerlerimizde ifade ediliyor ve şirketimizin her alanına yansıyor. Bu doğrultuda özellikle kadın gücünün katma değerinin farkındalığı konusundaki çalışmalara odaklanıyor, kadın istihdamına katkıda bulunacak politikalarla kadınların işgücüne katılımını teşvik ediyoruz. Hem kendimize hem de şirketimize kattıklarımız ile kadının iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırıyor, böylece gelecek nesillerin kadının temsil gücünü artırmalarına zemin hazırlıyoruz.

Bugün Amgen Türkiye’de kadın çalışan oranımız yüzde 41, yönetim kurulumuzda oran %70’e çıkıyor.

Kadın-erkek oranında bir denge yakalamaya öncelik veriyor, işe alım süreçlerinden kariyer planlamasına kadar tüm süreçlerde çalışanlarımıza eşit yaklaşım sergiliyor ve bunu şirket politikalarımızla destekliyoruz.

Bu eşitliği sağlamak adına globalde yürüttüğümüz mentorluk programlarından kadın çalışanlarımızın faydalanmasını sağlıyoruz. Mentorluk programlarıyla kadın çalışanlarımızın daha üst kademelerde görev yapmalarını destekliyoruz. Üniversitelerle yapılan programlarımızla da kadın yöneticilerimizin liderlik vasıflarının geliştirilmesine ve yönetimsel açıdan desteklenmelerine öncülük ediyoruz.

Amgen’da her rol ve Amgen’ın her bir üyesi bizim için çok önemli ve değerli. Farklı geçmişlere sahip, yetenekli ve kararlı insanlara; bireysel sorumluluğu teşvik eden ve çeşitliliğe değer veren bir ortam sunuyoruz.

Amgen olarak, fırsat eşitliğinin hayatın her alanına hakim olduğu aydınlık bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

W- Değerli Güldem Hn. Görüş paylaşımı için çok teşekkür eder başarılarınızın devamını dileriz