Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat İTS’de satışı yasaklanan ilaçlar ve bu ilaçların iade süreçleri

İTS’de satışı yasaklanan ilaçlar ve bu ilaçların iade süreçleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

İLAÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ANKARA 

            Konu: Herhangi bir bildirim yapılmadan İTS’de satışı yasaklanan ilaçlar ve bu ilaçların iade süreçleri hk.

Üyelerimizden gelen şikayet ve bildirimlere göre eczane rafında mevcut bazı ilaçlara Kurumunuz tarafından resmi bir duyuru yapılmadan İlaç Takip Sistemi üstünden “satış yasağı” getirildiği ve satışı bloke edilen bu ilaçlar için de resmi bir iade sürecinin başlatılmadığı anlaşılmaktadır. Bahse konu uygulama hasta ve eczacı mağduriyetlerine yol açmaktadır.    Şöyle ki;

İlaç firmalarının talep etmesi ya da Kurumunuzun gerekli gördüğü hallerde rafındaki ilaca satış yasağı getirildiğine dair eczacılara herhangi bir bildirim yapılmadığından “satış yasağı” ancak ilgili ilacın karekodu satış ekranına okutulup satış işlemi gerçekleştiğinde anlaşılabilmektedir.  Bu durum da eczacı ve hasta mağduriyetine yol açmaktadır. Zira internetin çalışmadığı ya da Kurum İTS sunucusunun hizmet veremediği bir anda satışı yapılacak ilacın kısa bir süre önce Kurum tarafından İTS’de bloke ettirilmiş olmasının bir faydası olmayacak ve eczacıya ilgili satış yasağı kurum sayfası, e-posta vb. kanallardan tebliğ edilmediğinden blokeli ilacın satışı sırasında bir bildirim alınamayacak, dolayısıyla da satışı yasaklanmış ve hastaya ulaşmaması gereken bir ilaç hastaya verilmiş olacaktır. Bununla beraber bir gece nöbetinde hastasına ilacını vermek üzereyken yapılan İTS sorgusu neticesinde ilacın satışının yasaklandığını o an öğrenen eczacının ilacı hastaya verememesiyle yaşanacak sorunların tek sebebi de bahse konu İTS satış yasağının eczacıya bildirilmemesi olacaktır.

Kurumuzca İlaç Takip Sistemi’nde uygulanan tüm satış yasağı uygulamalarının ilgili karekodlara sahip eczanelere sistemde tanımlı e-posta adresleri üstünden bildirilmesiyle aşılabilecek bir durum mevcut iken; eczacıların rafındaki ürünün satışının yasaklandığını sadece o ürünün satışını yaparken öğrenebilecek bir durumda bırakılması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu yüzden satışı yasaklanan ürünlere dair eczacı bilgilendirmesinin hiç bekletilmeden “Geri Çekme Yönetmeliği‘”ne uygun olarak yapılması ayrıca önem arz etmektedir.

Yukarıda ifade edilen duruma ek olarak satışı yasaklanan ilaçların “geri çekme” işlemi bazen günlerce bazen aylarca sonra uygulanmakta ve eczacının “satılamaz” durumdaki bu ilaçları ecza deposu ve firmalara iade etmesi gecikmektedir. Oysa ki satışının yasaklanması Kurumunuzca gerekli görülüp İTS’de bloke edilen bu ürünlerin eczanelerden depolara çekilmesi kamu sağlığı için ivedilikle yerine getirilmesi gereken bir fiildir. Eczane raflarında bloke edilen bu ürünlerin iade süreçlerinin uzaması aynı zamanda işletmelerimizde “atıl” bir stok oluşmasına yol açmakta olup bloke edilen bu stokun bir kısmının miadı henüz eczane rafındayken geçmesi ticari zarara da sebep olmaktadır. Bu yüzden İTS’de bloke edilen ürünlerin hiç bekletilmeden ecza depoları aracılığıyla piyasadan toplanması gerekmektedir.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz hususlar sebebiyle; İlaç Takip Sistemi’nde satışı yasaklanan ürünler için ilgili seri no.lu ilaca sahip eczacılara “Geri Çekme Yönetmeliği‘”ne uygun olarak ivedi şekilde bilgilendirme yapılması, eczane stoğunda bekletilmeden ecza depoları aracılığıyla piyasadan hemen toplanmasının sağlanmasını, eczanelerde yaşanan hasta ve eczacı mağduriyetinin ivedilikle giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten Saydan

 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI