Ana Sayfa Görüşler İstanbul Liver Imaging

İstanbul Liver Imaging

W- Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

M.K. – 1972 doğumluyum. Tıp fakültesini ve radyoloji asistanlığımı Hacettepe Tıp Fakültesinde bitirdim. 2001-2002 yılları arasında Amerika’da Medical College of Wisconsin’de vücut görüntüleme alanında üst ihtisas yaptım. 2002 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım, 2005 yılında doçent oldum ve 2011 yılında profesörlüğe atandım.

W – 2005 Avrupa Radyoloji Kongresi, 2008 Bayındır Hastanesi, 2011 Türkiye Bilimler Akademisi ödüllerinin yanı sıra 2012’de Tübitak bilim teşvik ödülünü Cumhurbaşkanımızdan aldınız. Ödüllerinize konu olan çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

M.K. – Ağırlıklı olarak karaciğerin bilgisayarlı tomografi ve MRG ile görüntülenmesi, dual-enerji BT ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile ilgili çalışmalarımdan dolayı bu ödülleri aldım.

W- Bilimsel yayınlarınızda son derece özgün ve akademik bir çalışma içinde olduğunuz görülmekte, güncel sayılarınızı alabilir miyiz? Bu bilimsel zenginliğinizi neye bağlıyorsunuz?

M.K. – Pubmed de 129 makalem yayınlandı. “Science citation index”’de 797, Scopus’da 985, Google scholar’da 1591 atıfım var. H-indeksim 16.

W – Dünyada ülkemizin radyoloji alanındaki yeri nedir?

M.K. – Dünyada ülkemiz radyoloji olarak oldukça saygın bir konumda. Bunun da en önemli nedeni son 20 yıldır en iyi doktorların bu alanı seçmesidir. Hastanelerdeki cihazların kalitesi ve tecrübeye dayalı bilgi birikimi diğer önemli faktörlerdir. Ülkemiz dünyada 1000 kişi başına en fazla MRG çekilen ikinci ülkedir.

W – “İstanbul Liver Imaging” kaç yıldır devam ediyor, seri bir toplantı mıdır?

M.K. – “İstanbul Liver Imaging”, ilkini 2013 yılında kongre olarak yaptığım ve 29 ülkeden katılım olan uluslararası bir toplantı. Bu yıl ikincisini kurs olarak düzenledik ve gelecekte bir yıl kongre diğer yıl kurs olarak devam etmeyi planlıyorum.

W – “İstanbul Liver Imaging” bilimsel toplantılarınızın amacı nedir, ortaya çıkış ve gelişim sürecini anlatır mısınız?

M.K. – Amaç karaciğer ile ilgili bilgileri ve gelişmeleri radyologlara aktarabilmek ve karaciğer ile uğraşan doktorları biraraya getirmektir. Son 5 yıldır akademik çalışmalarımı karaciğer üzerine yoğunlaştırdım ve bu konuda dedike toplantılar ve kongreler yapılmadığını fark ettim ve bir eksikliği gidermeye çalıştım.

W – Yapmış olduğunuz yayın ve çalışmalardan özellikle batın görüntüleme ve kardiak alanlarına yoğunlaştığınızı görüyoruz. Tüm bu geniş spektrum içerisinde karaciğerin yeri nedir? Neden özel bir organa odaklandınız?

M.K. – Karaciğere odaklanmamın esas nedeni, radyolojinin karaciğer hastalıklarının tanısındaki yerinin artması ve yeni gelişmelerin oldukça heyecan verici olmasıdır. Ayrıca yaptığım yayınlar ve geniş tecrübem nedeniyle karaciğer görüntüleme konusunu dünyada en iyi bilen radyologlardan birisi olmam bu alana ilgimi arttıran diğer bir neden.

W – Bu tür dar konusu olan, bir anlamda butik bir toplantının avantajları nelerdir? Genel radyoloji kongreleri bünyesinde de bu tür oturumlar yapılıyor mu?

M.K. –
Butik toplantıların en büyük avantajı katılımcılara daha interaktif bir şekilde bilgileri aktarabilmek. Genel radyoloji kongrelerinde maalesef bu kadar ayrıntılı oturumlar olmuyor, çünkü radyoloji çok geniş bir alan.

WA – Bilimsel çalışmalar konusunda özellikle radyoloji alanında ülkemizin durumu nedir? Bilimsel alanda artılarımız var mıdır? Daha iyi olması için yapılması gerekenler nelerdir?

M.K. – Saygın radyoloji dergilerinde ülkemiz en fazla yayın yapan ülkeler arasında yer alıyor. Bilimsel alandaki en önemli artımız genç ve iyi yetişmiş radyologlar olması. Ancak son yıllardaki performans sistemi bilimsel çalışmaların geri plana atılmasına neden oldu. Radyologların performanstan daha çok klinik sorunların çözümüne odaklanmaları bilimsel kalitenin artmasını sağlayacaktır.

WA – Gelecekle ilgili projeleriniz var mıdır?

M.K. –
Daha çok ileri düzey araştırma yapmaya yönelmek, kendi kurduğum karaciğer görüntüleme takımını kurumsal yapıya kavuşturmak ve eğitim odaklı çalışmalara devam etmek.

W – Yurtiçi ve yurtdışı başarılarınız ortada, meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz nelerdir?

M.K. –
Sevdikleri ve heyecan duydukları alana yönelmelerini, odaklanmalarını ve problem çözmeye çalışmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ederim.

W- Teşekkürler.