Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Kılavuzu

İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Kılavuzu

 Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığıİnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Kılavuzu” güncellenmiş olup, 19/01/2023 tarihinden itibaren yapılacak başvurular için Kılavuz hükümleri geçerlidir. Güncel Kılavuz ve Eklerine  “mevzuat/kılavuz” bölümünden ulaşılabilmektedir.  İlgililere duyurulur.

TİTCK

Adı
Tarih
Doküman
İNSANİ AMAÇLI İLACA ERKEN ERİŞİM PROGRAMI KILAVUZU.pdf
19.01.2023
Ek-1 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Başvurusu Sırasında Bulundurulması Gereken Bilgi ve Belgeler.pdf
19.01.2023
Ek-2 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Hasta Başvurusu Sırasında Bulundurulması Gereken Bilgi ve Belgeler.pdf
19.01.2023
Ek-3 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı İthalat İzin Formu.pdf
19.01.2023
Ek-4 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Altı Aylık Bildirim Formu.docx.pdf
19.01.2023
Ek-5 Advers Olaylar Listesi.pdf
19.01.2023
Ek-6 Hasta Epikrizi Örneği.pdf
19.01.2023
Ek-7 Rutin Tetkiklerin Listesine Ait Örnek.pdf
19.01.2023
Ek-8 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Hasta Olur Formu Örneği.pdf
19.01.2023
Ek-9 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı ile İlgili Taahhütname Örneği.pdf
19.01.2023