Ana Sayfa Manşet “İnsangücü planlaması yapılmadan dişhekimliği fakültelerinin açılmaması”

“İnsangücü planlaması yapılmadan dişhekimliği fakültelerinin açılmaması”

TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç, Genel Sekreter Dr. Gülay Özdoğan ve Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Başkanı Gökberk Koçer, 4 Haziran 2021 Cuma günü YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşmede; ülkemizde giderek artan ve sayısı an itibariyle 102 olan Dişhekimliği Fakülteleriyle birlikte yükselen kontenjanların, eğitimde ve mezuniyet sonrası sorunlara ilişkin değerlendirmelerimiz ile TDB Öğrenci Kolumuz tarafından yapılan anketin sonuçları paylaşıldı.

TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç, “Son 10 yıldır dişhekimliği eğitimi alanında insangücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına dişhekimliği fakülteleri açılmış ve öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır.

2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakülte sayısı bugün 102 sayısına çıkmıştır. (102 dişhekimliği fakültesinin 79’unda eğitim verilmektedir. Gelecek yıllarda diğer fakültelerde de eğitim başlayacaktır.) 2005 yılında 960 olan kontenjan; 2018’de 63 fakültede 4991 sayısına, 2021’de ise 79 fakültede 8866 sayısına ulaşmıştır.

AB ülkelerinde dişhekimliği fakültelerinin sayısı ve dişhekimi sayısı ülkemiz verileri ile karşılaştırıldığında büyük bir sorunun yaşanacağı anlaşılacaktır. Özellikle benzer nüfusa sahip Türkiye ve Almanya’daki veriler karşılaştırıldığında bu durum açıkça görülmektedir.” diye konuştu ve Birliğimiz tarafından hazırlanan Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması dosyası Sayın Kapıcıoğlu’na sundu.

Ataç son olarak yukarıda ifade ettiğimiz verilerin değerlendirilerek bu ülkenin en zor ve pahalı eğitimini alan gençlerimizin geleceği ucuz işgücü olmak ya da işsiz kalmamasına yönelik Birliğimizin taleplerini sıraladı;

  • İnsangücü planlaması yapılmadan dişhekimliği fakültelerinin açılmaması,
  • Henüz eğitime başlamamış olan fakültelerin faaliyete geçirilmemesi yönünde yeniden değerlendirme yapılması,
  • Eğitim veren fakültelerde kontenjanlarının azaltılması.

Türk Dişhekimleri Birliği