Ana Sayfa Manşet İnsan kanındaki plastik partikül kirliliğinin keşfi!

İnsan kanındaki plastik partikül kirliliğinin keşfi!

Hollandalı bilim insanları, ilk kez insan kanında küçük plastik parçacıklar bulunduğunu saptadı!

Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood

Plastik partiküller, yaşam ortamında ve besin zincirinde her yerde bulunan kirleticilerdir ancak bugüne kadar insan kanındaki plastik partiküllerin dahili maruziyetine ilişkin hiçbir çalışma rapor edilmemiştir.

VU Üniversitesi Amsterdam uzmanlarının yaptığı çalışmaya katılan 22 kişiye çeşitli kan testleri uygulandı. Bunlardan 17’sinin kanında mikroplastik bulundu.

Polietilen tereftalat, polietilen ve stiren polimerleri (polistiren, genleştirilmiş polistiren, asetonitril bütadien stiren vb. toplam parametresi) en yaygın olarak karşılaşılanlardı ve bunu poli(metil metilakrilat) izledi.

Alınan örneklerin yarısında, çalışmaya katılanların kanında PET plastik tespit edildi. Plastik parçacıklarının bir kısmının plastik şişe kaynaklı olduğu, üçte birinin ise, gıda ambalajı olarak kullanılan polistiren içerdiği belirlendi.

İnsan dışkısı daha önce Fourier Transform Kızılötesi spektroskopisi (FTIR) ile analiz edilmiş ve mikro boyutlu plastik parçacıkların gastrointestinal sistem yoluyla atılabileceğine dair kanıt sağlamıştır ( Schwabl ve diğerleri, 2019 , Zhang ve diğerleri, 2021 ).

Ne gibi zararları olabilir? Bu soru henüz yanıt bulmadı!

insan sağlığı etkileri ile ilgili soruları yanıtlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyar (Wright). ve diğerleri 2017; Leslie ve Depledge, 2020 , Vethaak ve Legler, 2021 ). Plastik parçacıkların kan dolaşımı yoluyla organlara taşınabilmesi bilimsel olarak akla yatkındır.