Ana Sayfa Tıp&Sağlık İleri HIV Hastalığında Standart Bakım Kılavuzu

İleri HIV Hastalığında Standart Bakım Kılavuzu

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ileri HIV hastalığı (AHD) olan kişilerde mortalite ve morbiditeyi azaltmak için kanıta dayalı bir bakım paketi önermektedir. Sahra altı Afrika’nın ulusal kılavuzlarında bu önerilere uyum konusu yeterince belgelenmemiştir. 2021 DSÖ önerileri ile karşılaştırma yapmak amacıyla Sahra altı Afrika’da seçilen altı ülkede AHD yönetimine yönelik ulusal yönergelerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: AHD’li kişilerin dahil edildiği halen devam etmekte olan randomize kontrollü bir çalışmaya katılan altı ülkenin ulusal kılavuzları incelenmiştir. Aşağıdaki alanlarda AHD tanısı ve tedavisi ile ilgili 18 başlıktan bilgiler çıkarılmıştır: [1] AHD’nin tanımı, [2] Tarama, [3] Profilaksi, [4] Destekleyici bakım ve [5] HIV tedavisi. Ulusal kılavuzlardan elde edilen veriler, 2021 DSÖ’nün HIV kılavuzuyla karşılaştırılmış ve kılavuzun uyumunu değerlendirmek için bir skorlama oluşturulmuştur.

Bulgular: Skorlama kategorilerinin dağılımı ulusal kılavuzlarda farklılık göstermektedir. Altı ülkeden dördü 18 başlığının tamamı için değerlendirilebilmiştir (Malavi, Nijerya, Sierra Leone, Uganda). DSÖ 2021 rehberi ile genel uyum 18 olası puan üzerinden 9 ile 15,5 arasında değişmekte: Malavi 15,5 puan, Nijerya ve Sierra Leone 14,5 puan, Güney Afrika 13,5 puan, Uganda 13,0 puan ve Botsvana 9,0 puan. Uyumsuzluğun en fazla sebebinin fırsatçı enfeksiyonlar nedeniyle antiretroviral tedavinin (ART) gecikmesi olarak bildirilmiştir. Altı ulusal kılavuzun hiçbiri, tüberküloz hastalarında ART zamanlamasına ilişkin DSÖ tavsiyeleriyle uyumlu değildir.

Sonuç: Sahra altı Afrika’da ilerlemiş HIV hastalığının tedavisine yönelik ulusal kılavuzlar mevcuttur. Tüberküloz varlığında ART’ye başlamak için en uygun zamanlama önerisi dışında, ulusal tavsiyelerin çoğu 2021 DSÖ standartlarına uygun bulunmuştur.

kılavuz için tıklayınız