Ana Sayfa Eczacılık İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Kriterlerin Güncellenmesi

İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Kriterlerin Güncellenmesi

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

 

KONU: İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Kriterlerin Güncellenmesi Hk.

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in “İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar” başlıklı 16’ncı maddesine göre 2018 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriterler KDV hariç yıllık hasılat tutarı 3.553.800 TL ve reçete sayısı 80.000 olarak belirlenmiş olup; yardımcı eczacı yerleştirmesi yapıldığında yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda olan eczanelerin en az 2.300.000 TL KDV hariç yıllık satış hasılatı olmalı hükmü getirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen amir hükümlerdeki hasılat oranları 2018 yılı değerleri olup; 503 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak yayınlanmıştır. ifadesine istinaden ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için KDV hariç yıllık hasılat tutarı kriterinin 4.397.000 TL ve yardımcı eczacı yerleştirmesi yapıldığında yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda olan eczanelerin için belirlenmiş KDV hariç yıllık satış hasılatının da 2.846.000 TL olarak yeniden ilan edilmesi gerekmektedir.

İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına yönelik belirlenmiş KDV hariç yıllık hasılat tutarı kriterlerinin Maliye Bakanlığının 503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanan 2018 yeniden değerleme oranında artış yapılarak söz konusu yasal düzenlemenin gereğinin yerine getirilmesini,üyelerimizin hak kaybı ve mağduriyet yaşamaması için arz ve talep ederim.

  Ecz. Nurten SAYDAN
TEİS  GENEL BAŞKANI