Ana Sayfa GETAT Homeopatik Tıbbi Ürünler Sadece Eczanelerde

Homeopatik Tıbbi Ürünler Sadece Eczanelerde

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan “Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

8 Temmuz 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32242

YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
HOMEOPATİK TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; homeopatik tıbbi ürünlerin istenen etkililik ve güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere, ruhsatlandırma, ambalajlama ve dağıtım işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin uygulamaları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, endüstriyel olarak hazırlanmış, geleneksel veya endüstriyel proses içeren bir yöntemle üretilmiş homeopatik tıbbi ürünler ile bunlar için ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat verilmiş olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

tamamı için kaynağı bknz