Ana Sayfa Manşet ‘Her hastanın bakımı için, her hastadan öğrenerek’

‘Her hastanın bakımı için, her hastadan öğrenerek’

W- Acıbadem MAA Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof Dr Özlem Er’den Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) 2019’a ait görüşlerini alacağız.
Ö.E.- Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından her yıl onkolojideki son gelişmelerin sunulduğu yıllık toplantı 55. kez Chicago’da gerçekleşti. Dünyadan ve Türkiye’den kanser tanı ve tedavisi ile ilgili uzmanların yoğun katılımı oldu. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyeleri ülkemizi temsil etti.

Bu yıl toplantının ana teması ‘Her hastanın bakımı için, her hastadan öğrenerek’ idi. Kişisellleştirilmiş tıp uygulamaları sayesinde her bir hasta için en etkili tedavi yönteminin belirlenmesi konusunda güncel çalışmalar paylaşıldı. Bu çalışmalara ek olarak hastaların tedaviye erişimin artırılması, kısıtlı imkanların düzeltilmesi konusunda strateji belirlenmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Onkolojide pratiğimizi değiştirecek önemli çalışmaları sizlerle paylaşacağım.

  • Dengeli, az yağlı beslenme postmenopozal kadınlarda meme kanserinde ölümleri azaltıyor. Women’s Health Initiative (WHI) çalışmasında 49000 civarı postmenopozal sağlıklı kadına beslenme modifikasyonu (az yağlı, meyve-sebze ve tahıl içeren) yapılarak normal beslenmesine devam eden kontrol grubuna göre meme kanserinde ölüm %21 azaldığı gösterildi.
  • İleri evre meme kanseri tedavisinde menopozal hastalarda hormonal tedaviye eklenmesi ile etkinliği gösterilen bir ilaç olan Ribociclib MONALEESA -7 çalışmasında premenopozal kadınlarda da standart hormonal tedaviye eklenmesi ile sağkalımı uzattığı gösterildi.
  • Gastroözefageal kanserin tedavisinde yaşlı ve kırılgan hastalarda doz azaltımının etkinliği azaltmadığı gösterildi. Oxaliplatin ve Kapesitabin kombinasyonu düşük dozda etkin bulundu. Günlük pratiğimizde çok gerekli bir yaklaşımın faz III bir çalışma ile desteklenmesi çok yararlı oldu.
  • Randomize OSLO-COMET çalışmasında kolorektal kanserin karaciğer metastazlarının cerrahisinde laparoskopik yaklaşım açık cerrahi ile karşılaştırıldı. Sağkalım farkı saptanmadı. Laparoskopik cerrahinin de metastazektomi için uygun olduğu gösterilmiş oldu.
  • BRCA-ilişkili pankreas kanseri tedavisinde POLO çalışması ile çok önemli bir gelişme gösterildi. İdame PARP inhibitörü olan Olaparib kullanımı ile plaseboya kıyasla ortanca progresyonsuz sağkalımda uzama saptandı.
  • Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisinde immunoterapi ajanlarından Pembrolizumab’ın 5 yıllık sağkalım sonuçları açıklandı ve historik verilere göre yaşam süresinde uzama gösterildi.
  • İleri evre urotelyal karsinomların %97’sinde bulunan bir protein olan Nectin-4’ü hedefleyen yeni bir ilaç Enfortumab vendotin (EV) faz II çalışmada değerlendirildi. Yanıt oranları %44 civarında bulundu.
  • ENZAMET çalışmasında metastatik hormon duyarlı prostat kanseri tedavisi için standart tedaviye Enzalutamid eklenmesi 3 yıllık sağkalım oranını %80’e çıkardı.
  • Çocuk Onkoloji Grubu MATCH çalışmasında tedaviye refrakter hastalarda moleküler analiz yaparak hastaların %10’unda yeni, deneysel hedefe yönelik ilaç saptadılar. Daha önce erişkinlerde etkinliği gösterilen Entrectinib isimli ilaç, nadir görülen santral sinir sistemi tümörleri, nöroblastom ve diğer solid tümörlerde yaşları 5 ay ile 20 yaş arasında değişen çocuk ve gençlerde faz I/IB çalışmada 28 hastanın 12’sinde etki gösterdi.

ASC0 2019 da çok değerli ödüller verildi. Beni çok sevindiren ve gururlandıran bir durum oldu. Karnofsky Ödülünü, 2003-2004 yıllarında yanında çalışma fırsatım olan, mentorum, MD Anderson Kanser Merkezi Meme Bölümü Başkanı Prof Dr Gabriel N Hortobagyi meme kanseri araştırmalarına adadığı 40 yıl için aldı.

ASCO 2019 tüm kanserlerin tanı ve tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşımın önemini gösterdi. Nadir görülen tümörlerde tanımlanan genomik değişikliklerle tedaviyi hastaya özel düzenlemenin başarıyı artırdığını gösteren çalışmaların geçen yılı destekler şekilde artması önemli gelişmelerdi. İmmunoterapi uygulamaları ön plandaydı.

Tüm bu verileri Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından her yıl düzenlenen “Best of ASCO” Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin (ASCO) lisanslı organizasyonunda 22 Haziran’da İstanbul’da ASCO 2019’a katılma fırsatı bulamayan meslektaşlarımızla paylaşacağız.