Ana Sayfa İlaç Hayvanlarda Test Edilen 20 Tedaviden Yalnızca Biri İnsanlarda Kullanım İçin Onay Alıyor

Hayvanlarda Test Edilen 20 Tedaviden Yalnızca Biri İnsanlarda Kullanım İçin Onay Alıyor

Translasyonel biyomedikal araştırmaların incelemelerinin analizi, hayvanlarda test edilen tedavilerin yalnızca %5’inin insanlarda kullanım için düzenleyici onaya ulaştığını ortaya koyuyor. Şemsiye inceleme, diğer sistematik incelemeleri özetlemekte ve insan çalışmalarına çeviri oranının %50 olmasına rağmen, nihai onay öncesinde büyük bir düşüş olduğuna dair yüksek düzeyde kanıt sağlamaktadır.

PLOS / Analysis of animal-to-human translation shows that only 5% of animal-tested therapeutic interventions obtain regulatory approval for human applications

Yazarlar, deneysel yaklaşımların sağlamlığının ve genelleştirilebilirliğinin arttırılmasının çeviri ve nihai onay şansını artırmaya yardımcı olabileceğini savunuyorlar .

Hayvan çalışmaları, temel araştırmalarda insan hastalıklarının çeşitli yönlerine ilişkin bilgi sağlamak için kullanılır. Bir tedavinin insan kullanımı için onaylanması öncesinde takip edilmesi gereken birkaç adım olmasına rağmen, bazı terapötik yeniliklerin yolunu açmışlardır.

Hayvan araştırmalarının etiği hakkındaki tartışmalarda, klinik çeviri bu tür çalışmaların ana gerekçelerinden biridir, ancak kaç çalışmanın her adımı tamamladığı ve sonunda onaylandığı konusunda çok az kanıt vardır.

İsviçre Zürih Üniversitesi’nden Benjamin Ineichen ve meslektaşları, terapilerin hayvanlardan insanlara çevirisini değerlendiren 122 sistematik incelemenin meta-analizini yaptılar.

Kaç tanesinin herhangi bir insan çalışmasına, randomize kontrollü bir deneye ve düzenleyici onaya ulaştığını değerlendirdiler ve ayrıca hayvan ve insan çalışması sonuçları arasındaki tutarlılığa baktılar.

54 insan hastalığında test edilen 367 terapötik müdahalenin %50’sinin insandan hayvana, %40’ının randomize kontrollü çalışmalara ve yalnızca %5’inin düzenleyici onaya doğru ilerlediğini buldular.

Conclusions
Our umbrella review presents translational proportions across various biomedical fields, detailing the progression times from animal studies to clinical development. Although the consistency between animal and early clinical studies was high, only a minority of therapeutic interventions achieved regulatory approval. To enhance development of therapies for clinical application, it is imperative to emphasize the robustness and generalizability of experimental approaches, ensuring rigorous animal and human research.