Ana Sayfa Hukuk&Etik “Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası için ivedilikle bir karar alınmasını...

“Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası için ivedilikle bir karar alınmasını bekliyoruz”

Şanlıurfa hekim birliği il temsilcisi Hacı Yusuf Eryazgan yaptığı açıklamada “Sağlık sisteminin değişmesiyle halkımız nitelikli sağlık hakkına ulaşırken sorunlar yaşamakta, sistemden doğan sorunlar nedeniyle iş yükü artmakta olan hekimler sistemin olumsuzlukları ile çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Bu olumsuzlukların başında gelen sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek gün geçmemektedir. Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası için ivedilikle bir karar alınmasını bekliyoruz.
Hekimler şiddet ile karşı karşıya kalırken yetersiz istihdamın ve yoğun sağlık talebinin karşısında fiziken ve ruhen tükenmektedirler. Bir çok hekim bu süreçte emekliliğini istemekte, istifa etmektedir. Mesleğine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da yurtdışında çalışma olasılıklarını değerlendirmekte, ülkelerini terk etmektedirler.
Bu yoğun emeğin karşılığında hekimler insanca yaşanabilecek temel ücrete dahi erişememektedirler.

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunlarımızla, bizler, artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu ifade etmek istiyoruz.Aile hekimliği açısından daBirecik devlet hastanesinde hekimler basın açıklaması yaptı.

Birecik devlet hastanesinde saat 12 de gerçekleştirilen basın açıklamasına ilçemizde görev yapan doktorlar ve diş hekimleri katıldı. Şanlıurfa hekim birliği il temsilcisi Hacı Yusuf Eryazgan yaptığı açıklamada “Sağlık sisteminin değişmesiyle halkımız nitelikli sağlık hakkına ulaşırken sorunlar yaşamakta, sistemden doğan sorunlar nedeniyle iş yükü artmakta olan hekimler sistemin olumsuzlukları ile çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Bu olumsuzlukların başında gelen sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek gün geçmemektedir. Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası için ivedilikle bir karar alınmasını bekliyoruz.
Hekimler şiddet ile karşı karşıya kalırken yetersiz istihdamın ve yoğun sağlık talebinin karşısında fiziken ve ruhen tükenmektedirler. Bir çok hekim bu süreçte emekliliğini istemekte, istifa etmektedir.Mesleğine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da yurtdışında çalışma olasılıklarını değerlendirmekte, ülkelerini terk etmektedirler.
Bu yoğun emeğin karşılığında hekimler insanca yaşanabilecek temel ücrete dahi erişememektedirler.

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunlarımızla, bizler, artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu ifade etmek istiyoruz.Aile hekimliği açısından da ceza yönetmeliği geri çekilmeli. Halkın sağlık hakkı mutlaka çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrılamaz.
Bizler; hekim sendikaları olarak örgütlerimizle birlikte bir mücadele programı başlatıyoruz. Hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirlerinde düzenleme içeren ama; onlar arasında dahi eşitsizlik yaratmayan bir yasa tasarısın ivedilikle meclisimize getirilmesini bekliyoruz. koruyucu sağlık hizmetinin ne denli önemli olduğunu pandemi sürecinde yakıcı bir şekilde hep beraber tecrübe ettik. Halkın sağlık hakkı mutlaka öncelenmelidir.Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrılamaz.

Bizler; hekim sendikaları olarak örgütlerimizle birlikte bir mücadele programı başlatıyoruz. Hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirlerinde düzenleme içeren ama; onlar arasında dahi eşitsizlik yaratmayan bir yasa tasarısın ivedilikle meclisimize getirilmesini bekliyoruz.