Ana Sayfa Hukuk&Etik Gelin, 14 Mart 2022 bayram gibi bir Tıp Bayramı olsun!

Gelin, 14 Mart 2022 bayram gibi bir Tıp Bayramı olsun!

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu

Biz hekimler üstün vasıflı bir meslek grubuyuz. Bulunduğumuz konuma zorlu sınavları aşarak, yıllar boyu ders çalışarak, okuyarak, dirsek çürüterek, nöbet tutarak, gençliğimizi harcayarak, mesleğe adımımızı attığımız ilk andan itibaren fiziksel ve ruhsal olarak yıpranarak geldik. Bizler, mesleğimizin gereği olarak, gece, hafta sonu, tatil, bayram, seyran demeden çalışmayı ve fedakarlığı hayat tarzı haline getirmiş, insanların sağlığı için kendi sağlığını riske sokmaktan çekinmeyen insanlarız. Sosyal, ekonomik ve kültürel konumu ne olursa olsun, sağlığı bozulan ya da sağlığından kaygı eden herkesin bilgisinden, becerisinden ve tecrübesinden yararlanmak istediği insanlarız. Sahip olduğumuz bu nitelikleri insanların yararına sunmak görevimizdir. Bizden medet uman insanlara merhamet ve iyi niyet beslemek mesleğimizin en temel ilkesidir.

Bununla birlikte, ülkemizde yıllardır uygulanagelen sağlık sistemi, biz hekimlerden yapabileceğimizden daha fazla fedakârlık ister duruma gelmiştir. Mevcut sistemde biz hekimlere yüklenen ve her gün ağırlığı artan yük, taşıyabileceğimiz sınırı çoktan aşmıştır. Bu ağır yük, sadece bakılması gereken çok fazla sayıdaki hastadan, uzun çalışma saatlerinden ve kötü çalışma koşullarından ibaret değildir. Horlanmanın, örselenmenin, tehdit altında çalışmanın yüküdür!


Fedakârlık ve iyi niyetin kötüye kullanılmasının, ülkece kıymet bilmezliğin yüküdür! Unutulmasın ki, halkımızın sağlığı, sağlık hizmetini sunan hekimlerimizin liyakatli olmalarının yanında, fiziksel ve ruhsal olarak zinde olmalarına ve işlerini severek yapmalarına da bağlıdır. Halbuki hekimlerin çoğu zindelik ve motivasyon şöyle dursun, neden bu mesleği seçtiğini sorgular ve işini hevessiz yapar duruma gelmiştir. Birçok meslektaşımız bıkkın ve küskündür. Geldiğimiz vahim noktada her yıl binlerce hekim yurt dışına çıkmakta, kamudan ayrılmakta, riskli ve nitelikli sağlık hizmetlerinisunmaktan kaçınmaktadır. Oysa bugün hoyratça harcanarak ziyan edilen hekimler, ülkemizin en büyük zenginliklerindendir. Bu zenginliği yok saymak ve müsrif bir biçimde tüketmek ülkemize yapılan en büyük kötülüklerdendir.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak bizler sorunlarımız hakkında sadece tepkisel tavırlar takınmak yerine yapıcı ve çözüm odaklı çalışmayı sorumluluğumuzun gereği sayıyoruz. Bu açıklama da bir tepki ya da serzenişin ifadesi olmaktan ziyade, milletimize ve devletimize sevgimizin bir tezahürü olarak “uyarı” niteliği taşımaktadır. Zira, bu mesele hekimlerle sınırlı olma halini çoktan aşmış, sağlık sistemimizi çökertmeye doğru ilerleyen bir çığ halini almıştır.

Sorunları çözme mercii olan başta siyasetçiler ve kurum yöneticileri olmak üzere, sorumluluk hisseden herkese çağrı yapıyoruz. Biz hekimlere kulak verin, feryadımızın yok sayılmasına tahammülümüz kalmadı!

Bugün 2 Şubat 2022, bağımsızlık ve mücadele sembolü Tıbbiyeli Hikmet’in ruhunu yaşatan, yurduna ve milletine sadakatle bağlı Türk hekimlerinin bayramı olan 14 Mart’a tam 40 gün kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki 40 gün içinde başta sağlıkta şiddet ve özlük hakları olmak üzere hekimlerin sorunlarının çözümüne ilişkin somut adımlar attığını görmek istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Sayın Sağlık Bakanı,

Sayın Milletvekilleri,

Öncelikle, yaklaşık 2 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildikten sonra iyileştirileceği vaadiyle ertelenen ve hekimlerin özlük haklarında iyileşme yapacak olan kanun teklifini tekrar Meclis’e getirerek iyi niyetinizi gösterin. Sağlıkta şiddet sorununu çözeceğinizi tavizsiz ve kararlı bir şekilde ifade edin ve buna yönelik somut bir eylem planı açıklayın. Popülizmin çürüttüğü sağlık sistemimizi yenilemeye başlayın. Sorunlarımızı çözmek için biz hekimlerle istişare edin. Ayrıca Kayseri Tabip Odası olarak bugün ilk defa öneriyoruz, bu yıldan itibaren her yıl uygulanmak üzere 14 Mart tarihinde hekimleri resmî olarak izinli ilan edin.

Gelin, 14 Mart 2022 bayram gibi bir Tıp Bayramı olsun! Kızgınlık ve küskünlükleri unutalım, birlikte bayram yapalım.

Saygılarımızla

KAYSERİ TABİP ODASI