Ana Sayfa İlaç FDA Üç Farklı Kullanıma Yönelik Yeni Antibiyotiği Onayladı

FDA Üç Farklı Kullanıma Yönelik Yeni Antibiyotiği Onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, sağ taraflı enfektif endokarditi olanlar da dahil olmak üzere Staphylococcus aureus kan dolaşımı enfeksiyonları (bakteremi) (SAB) olan yetişkinlerin tedavisi için Zevtera’yı (enjeksiyon için seftobiprol medokaril sodyum) onayladı; akut bakteriyel cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları (ABSSSI) olan yetişkinler; ve toplum kökenli bakteriyel pnömoni (CABP) hastası olan, üç aydan 18 yaşına kadar olan yetişkin ve pediatrik hastalar için.

monograf

Anti-Bölüm Direktörü MS, Peter Kim, “FDA, güvenli ve etkili oldukları kanıtlandığında yeni antibiyotiklerin bulunabilirliğini teşvik etmeye kararlıdır ve Zevtera, bir takım ciddi bakteriyel enfeksiyonlar için ek bir tedavi seçeneği sağlayacaktır” dedi. – FDA’nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi’ndeki enfeksiyonlar. “FDA, halk sağlığını koruma çabalarımız kapsamında bu alandaki önemli çalışmalarımızı sürdürecektir.”

Zevtera’nın SAB tedavisindeki etkinliği randomize, kontrollü, çift kör, çok uluslu, çok merkezli bir çalışmada değerlendirildi. Denemede , araştırmacılar 390 deneği Zevtera (192 denek ) veya daptomisin artı isteğe bağlı aztreonam (karşılaştırıcı) (198 denek) almak üzere rastgele atadılar. Bu denemenin birincil etkililik ölçüsü, tedavi sonrası değerlendirme ziyaretindeki genel başarıydı (sağkalım, semptomlarda iyileşme, S. aureus bakteriyemisinin kan dolaşımından temizlenmesi, yeni S. aureus bakteriyemisi komplikasyonlarının olmaması ve potansiyel olarak etkili diğer antibiyotiklerin kullanılmaması olarak tanımlanır) Bu, rastgele bir antibiyotiğe atandıktan 70 gün sonra meydana geldi. Zevtera alan deneklerin toplam %69,8’i, karşılaştırma aracını alan deneklerin ise %68,7’si genel başarı elde etti.

Ceftobiprole in the Treatment of Patients With Community-Acquired Pneumonia