Ana Sayfa Manşet Farklı Kumaş Maskelerin Filtrasyon Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi

Farklı Kumaş Maskelerin Filtrasyon Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi

Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials dergisinde yayınlanan;

Farklı Kumaş Maskelerin Filtrasyon Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi

Etkili bir maskede olması gereken evrensel göstergeler, mikroorganizmaları hem alınan hem verilen havada filtre edebilmesi, kolay nefes alıp verebilme, alerjik olmaması, kullanan için konfor sağlaması, yıkanabilmesi ve ucuz olmasıdır. [22,23] Ancak pandemi döneminde damlacık ve aerosol yakalayabilme özellikleri öne çıkmıştır. Bu nedenle testler bu konuda yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada iki maske takmanın, tek maske takmaktan üstün olduğu gösterilmiştir.
İki tıbbi maske veya bir kumaş üzerine bir tıbbi maske şeklinde kullanım, herhangi birinin tek olarak takılmasından daha etkili bulunmuştur.

Toplumda yıkanabilen kumaşlardan yapılan maskeler seçilirken, partikülleri en etkili şekilde yakalayan pamuklu kumaşlarıntercih edilmesi ve bu bilginin yaygınlaştırılması bu araştırmanın en önemli çıktısı ve yaygın etkisi olacaktır.

Comparative Analysis of Filtration Ability of Different Cloth Masks
Ayşe Kalkancı1,2, Özlem Güzel Tunçcan2,3,4, Serpil Baş2, Bedia Bostan2, Figen Bay2, Ülker Metin2, Pınar Aysert Yıldız2,4,
Selçuk Özger2,4, Murat Dizbay2,4,5, Mustafa Necmi İlhan6,7
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ankara, Türkiye
6Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara, Türkiye
7Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Ankara, Türkiye